Breddfulle vannmagasin

Alle vannmagasinene til Lyse er breddfulle. – Vi er nødt til å slippe ut vann, og går dermed glipp av viktige verdier, sier avdelingsleder for forvaltning i Lyse Produksjon, Trond Erik Børresen. Situasjonen er lik over hele Sør-Norge. Det er uvanlig.

Det store Blåsjø-magasinet i Ulla-Førre-anlegget til Statkraft i Suldal-Setesdalsfjellene
Foto: Åse Karin Hansen / NRK