– Øvingsmulighetene er ikke gode nok

Brannvesenet i Rogaland ønsker å opprette et nasjonalt kompetanse og øvingssenter i forbindelse med byggingen av verdens lengste undersjøiske tunnel, Rogfast.

Brann i Skatestraumtunnelen

Brannvesen over hele landet ønsker seg bedre øvinsmuligheter for å bekjempe tunnelbranner.

Foto: Quirinus Adrichem

– Her ser vi hva som kan skje. Norske brannvesen trenger mer kompetanse for å løse de oppgaver som vi kan vente vil dukke opp.

Varabrannsjef Ståle Fjellberg i Rogaland Brann og redning mener brannen i den undersjøiske tunnelen i Sogn og Fjordane aktualiserer behovet for et nasjonalt kompetansesenter for brann og redning. Et slikt senter er foreslått i forbindelse med utbyggingen av verdens lengste undersjøiske veitunnel Rogfast.

Les også: Opprettar kriseteam etter brannen i Skatestraumtunnelen

En tankvogn med 16.500 liter bensin slet seg fra trekkvognen og havnet i fjellveggen i Skatestraumtunellen i Bremanger i Sogn og Fjorande onsdag. Sjåføren og 13 andre personer berget seg ut av tunnelen. Ingen er alvorlig skadet.

Ståle Fjellberg

Varabrannsjef Ståle Fjellberg i Rogaland Brann og redning mener brannen i den undersjøiske tunnelen i Sogn og Fjordane aktualiserer behovet for et nasjonalt kompetansesenter for brann og redning

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Enormt skadepotensial

Varabrannsjefen mener slike ulykker har et enormt skadepotensial.

– Hvis en tenker på de lange undersjøiske tunnelene vi har nå, og som kommer på sikt, så er det adskillig mer trafikk inne i tunnelen. Dette er situasjoner vi ikke ønsker oss, sier Fjellberg.

Les også: Nå skal farlige tunneler bli tryggere

Les også: Vestlandet vinner veimillionene

Brannvesen over hele landet har sagt fra om at de ønsker bedre kompetanse. I dag finnes det ikke gode nok muligheter for å øve realistisk på slike hendelser. Det øves i de eksisterende tunnelene.

– Det blir ikke realistisk nok, en kan ikke brenne for fullt i de tunnelene som skal brukes, sier Fjellberg.

Dessuten øves det ikke ofte nok fordi det er kostbart å stanse trafikken i tunnelene.

Det finnes en øvingstunell i Åndalsnes, men denne har ikke kapasitet til å fylle behovet.

– På grunn av ras er den bare åpen halve året. Dessuten er øvingstunellen flat, og ikke realistisk i forhold til de undersjøiske tunnelene med stigning, sier Fjellberg.

Kompetansesenter med øvingstunell

– Et kompetansesenter vil først og fremst heve kunnskapene hos utrykningspersonell, men og hos yrkesgrupper som kjører i tunneler, lastebilsjåfører, buss-sjåfører for eksempel, sier Fjellberg.

Les også: I gang med utbedring av tunneler

Senteret er foreslått plasser på Mekjarvik i Randaberg i forbindelse med utbyggingen av Rogfast.

Rogfast

Slik skal det se ut inne i det som blir verdens lengste undersjøiske tunnel under Boknafjorden i Rogaland. Her vil Rogaland brann og redning etablere et nasjonalt kompetansesenter for tunnelbranner.

Foto: Illustrasjon: Statens Vegvesen

Det er gitt positive signaler om å kunne bruke en av tunnelene i Rogfast som øvingstunnel.

– Det skal både være et forskningssenter og en praktisk øvingstunell, slik at en kombinerer forskning og praktisk erfaringsoverføring, og det å trene på reelle situasjoner, sier varabrannsjefen.