NRK Meny
Normal

Brannvesenet får trolig nei til å bygge her

Det blir sannsynligvis ingen ny brannstasjon i Lervig-bukta i Stavanger. Deler av en planlagt park i området kommer til å gå med til byggetomt for den nye brannstasjonen.

Brannstasjons-tomt i Lervik

Påtroppende gruppeleder Arbeiderpartiet Kari Nessa Nordtun sier nei til brannvesenets ønske om å bygge ny brannstasjon i Lervig-bukten.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Arbeiderpartiet mener dette er uakseptabelt i et tettbygd utbyggingsområde.

Det sier påtroppende gruppeleder Kari Nessa Nordtun. Også Frp, Høyre og Venstre vil heller prioritere park for beboerne i området.

Kari Raustein

Komiteleder for byutvikling Kari Raustein (Frp) mener brannvesenet bør få tomt i et næringsområde.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Nordtun sier hun synes at hun kjenner igjen en taktikk fra brannvesenet sin side som hun har sett mange ganger før fra private utbyggere: Først presenterer de et flott lite praktbygg, når tilbakemeldingene er positive, og saken går mot avgjørelse, kommer et utvidet prosjekt på bordet.

Større og høyere

Det nye prosjektet er større og høyere, fordi det opprinnelige forslaget ble for vanskelig å bygge, eller for dyrt.

Les også: Her vil hun erstatte planlagt brannstasjon med en ny skole

– Når det har vært oppe tidligere, har vi sett at arealet til den nye brannstasjonen har blitt større og større, og mye større enn det som ligger til grunn i reguleringsplanen, og mye større enn det som var det første innmeldte behovet fra brannvesenet, sier Nordtun.

Brannvesenet er ikke enig. Riktignok trenger de neste tre ganger så stor tomt nå, som da byggeplanene første ble presenterte i 2010, men det skyldes andre ting enn et ønske om å bygge større fra brannvesenet sin side.

– I løpet av de seks årene har det skjedd en utvikling i brannvesenet i form av økte HMS-krav. Det er en økt kreftfare for brannfolk, og det må vi ta høyde for når vi planlegger arbeidsmiljøet i den fysiske brannstasjonen. Det er og kommet andre forhold når det gjelder utstyr som tar mer plass.

Det sier Lise Petersson som er seksjonsleder i brannvesenet.

Kari Raustein

Komiteleder for byutvikling Kari Raustein (Frp) mener brannvesenet bør få tomt i et næringsområde.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Flertall for park

Det ser ut som om det er dem som bor i nærheten som vinner fram, slik at parken langs sjøen blir tatt vare på, og brannvesenet må finne en annen plass å rykke ut fra.

Fremskrittspartiet er i tvil, men lander trolig på park. I alle fall mener komiteleder for byutvikling Kari Raustein det.

– Jeg tror at vi hadde vært mer tjent med det i byen, og lagt det til et næringsområde i stedet for midt her i boligområdet, sier Raustein.

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet får støtte fra både Høyre og Venstre i denne saken.

Sjøpromenade

Selv om Lise Peterson fra brannvesenet møtte opp i arbeidsutvalget til byutviklingskomiteen tirsdag kveld, virker det ikke som om argumentene har nådd fram.

– Det som og ligger i forslaget er å erstatte den parken som eventuelt blir tatt med en park lenger ute i det samme området, som og er større enn det opprinnelige parkarealet. I tillegg planlegges det en sjøpromenade inne i bukten. Det har vi det ene alternativet løst ved at den skal gå gjennom sjøkanten gjennom brannstasjonen, sier Peterson.