BRANNUTRYKNING I HAUGESUND:

Politi og brannvesen har rykka ut til Torvastadgata, etter melding om røykutvikling fra en bolig nå i formiddag.