Brannen på Finnøy er slukket

21:35 Finnøy. Oppdatering. Brann slukket, etterslukking pågår og vil foregå utover natten.

Politimester Hans Vik om polititallene