Brann slukket

Brannen i huset i Valkyriegata skal være slukket. Alle beboere er gjort rede for. En av dem er kjørt til sykehus med ambulanse for sjekk etter å ha inhalert en del røyk. Brannen har trolig startet på kjøkkenet.