BRANN I VASKERI:

Det brenner i et vaskeri i Dusavikveien i Stavanger. Nødetatene er på stedet.