BRANN I TRAFOSTASJON:

Det brenner i en trafostasjon i Brekkevegen på Karmøy. Brannvesenet og politi er på vei.