Brann i Strandvegen

  • BRANN UNDER KONTROLL:

    Brannen i et bolighus på Forsand er under kontroll. Brannvesenet melder at den var så godt som slukket ved fremkomst, og at etterslukking og kontroll pågår.