BRANN I BUSTAD:

Politiet har fått melding om ein brann i ein bustad på Karmøy. Naudetatane er på veg til staden. Det er førebels ikkje kjent om det er folk inne i huset.