Høie mener helsevesenet er for forsiktig med å snakke med pasienter om alkohol

Helseminister Bent Høie mener flere bør gjøre som Stavanger Universitetssykehus. Her spør man pasienter om alkoholvanene deres.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie mener at veien ut av rusmisbruket for mange kunne vært enklere om en hadde fått spørsmålet om alkoholvaner tidligere.

Foto: Nyhetsspiller

– Noen synes det er litt underlig at vi gjør det, men de fleste er glad for det. Det får dem til å tenke, kan det være nødvendig at jeg gjør noe med mitt eget alkoholkonsum for at jeg skal få en bedre helse?

Det sier avdelingsdirektør Randi Mobæk ved Stavanger universitetssykehus. SUS har i flere år gjennomført et prosjekt der man spør pasienter om alkoholvaner.

Randi Mobæk

Avdelingsdirektør Randi Mobæk ved Stavanger universitetssykehus mener at de fleste pasienten er glade for å bli spurt om alkoholvaner.

Foto: Torunn Westvik Tørneng / NRK

Dersom det er mistanke om at alkohol kan ha noe med sykdommen eller skaden pasienten har, så har sykehuset i Stavanger, siden 2009, stilt spørsmål om alkoholvaner, direkte til pasienten. I de tilfellene der dette har avdekket alvorlige problemer, gir sykehuset beskjed videre til pasienten sin fastlege.

Les også: – Bør spørre oftere om alkoholforbruk

Les også: Tegnene på at du drikker for mye

– Vi kan og henvise til andre deler av spesialisthelsetjenesten, enten til en poliklinikk, eller til en videre innleggelse for avrusningsopphold for eksempel, hvis det er nødvendig, sier Mobæk.

– Risikofylt alkoholbruk

Mandag morgen fortalte Dagsnytt om en rapport som viste at alkoholskader koster det norske samfunnet over 22 milliarder kroner i året. Helseminister Bent Høie, mener prosjektet ved sjukehuset i Stavanger kan overføres til andre sjukehus.

Les også: Mener NRK glorifiserer fylla i «Fylla»

Les også: – Ligg unna boblene på julebord

– En kan hjelpe folk tidligere, før en for eksempel kommer i den situasjonen at en har mistet jobb, familie og bolig. De fanger opp mange som de hjelper med sin risikofylte alkoholbruk og annen rusmiddelbruk, sier Høie.

Høie mener at fastlegene bør snakke med pasientene sine om alkoholbruk når de mener det er grunnlag for det.

Vin

Stavanger universitetssykehus har i flere år gjennomført et prosjekt der pasientene blir spurt om alkoholvanene sine

Foto: ScanStockPhoto

– Problemene blir større enn nødvendig

– Vi er for forsiktige med å snakke om de spørsmålene. Det fører til at mange pasienter har et for høyt alkoholforbruk over lang tid. Det fører gjerne til at avhengigheten, og problemene som følger av det, blir større enn nødvendig fordi en venter for lenge med å ta opp problemet, mener helseministeren.

Høie mener at veien ut av rusmisbruket for mange kunne vært enklere om en hadde fått spørsmålet om alkoholvaner tidligere.

– Når det gjelder alkohol, så er det på mange måter litt vanskelig. Alkohol er noe som de fleste av oss har et forhold til. Jeg forstår at det kan være vanskelig å begynne å snakk om det ut fra et problemperspektiv, men jeg tror det er riktig, sier Høie.