Hun vil protestere for å unngå utvidelse

Bonde Marit Epletveit frykter hun enten må utvide eller legge ned, dersom statens tilbud i jordbruksforhandlingene blir stående. Nå drar hun og nær 3000 andre bønder til Oslo for å overbevise politikerne om å gi dem mer penger.

Gården til bonde Marit Epletveit på Gjesdal i Rogaland

I dag er det 30 kyr som beiter på jordet til Marit Epletveit. Hun mener statens tilbud og landbruksministerens krav vil bety en femdobling av drifta på Gjesdal, eller nedleggelse.

Foto: Mari Friestad/NRK

– Dersom vi satser, får vi problemer med å holde beitene i god stand. I tillegg vil det gå utover livskvaliteten for kyrne, sier Marit Epletveit.

Hun driver en gård med 30 kyr på Gjesdal, åtte kilometer utenfor Ålgård. Tirsdag henger hun imidlertid fra seg fjøsdrakta, for å dra til hovedstaden for å demonstrere.

– Det er samla inn mange syrekanner, og folk har laga plakater, så vi kommer nok til å gi lyd fra oss, sier Epletveit.

Bonde Marit Epletveit

Bonde Marit Epletveit vil si klart fra til politikerne hva hun mener de bør gjøre.

Foto: Mari Friestad / NRK

Betaler selv for å være med på demonstrasjon

Det er venta at 2-3000 bønder vil delta i demonstrasjonen, der de blant annet skal gå i protesttog gjennom Karl Johans gate til Stortinget.

– Mange er veldig frustrerte over situasjonen, og bøndene er flinke til å mobilisere. Selv hadde vi traktor-demonstrasjon her. Da fikk bøndene fire timers varsel, likevel møtte de opp med 30 traktorer, sier Gjesdal-bonden.

Også leder i Rogaland bondelag, Ola Andreas Byrkjedal, kan fortelle om stor interesse blant bøndene til å være med østover. Til sammen har de penger til å finansiere reisen til 100 bønder, men det totale antallet ser likevel ut til å bli nærmere 200.

Ola Andreas Byrkjedal

– Bønder kommer både med tog, buss og fly til Oslo for å demonstrere, sier leder i Rogaland bondelag, Ola Andreas Byrkjedal.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Folk står nærmest i kø for å være med og markere sin misnøye, sier Byrkjedal.

– Vurderer å legge ned

Mens noen bønder hyller tilbudet fra landbruksministeren og staten, varsler andre at det kan bety nedleggelse av drifta. For Marit Epletveit er det lønnsomhet som er avgjørende.

– Vi vil vurdere om vi skal legge ned. Det skjer nok ikke i morgen, men på sikt kan det bli et alternativ. Vi vil iallfall følge godt med på utviklinga i økonomien, og enten gjøre endringer eller finne oss en annen jobb.

Nå er det likevel først og fremst politikerne hun vil overbevise om å komme med mer penger.

– Det er bare å håpe at stortingspolitikerne kjenner ansvaret sitt, og gir oss et ordentlig resultat, sier hun.

Gården til bonde Marit Epletveit på Gjesdal i Rogaland

Marit Epletveit vil hverken utvide drifta eller legge ned, men er fornøyd med å ha 30 kyr.

Foto: Mari Friestad/NRK