Hopp til innhold

Bønder sperret E39 med traktorer

Flere traktorer stoppet trafikken på E39 ved Helleland søndag. Flere bilister måtte finne seg i å få en løpeseddel før de fikk kjøre videre.

Bondeaksjon på E39

«Regjeringa har det mest i kjeften – gapet øker», stod det på banneret bøndene hadde tatt med seg til aksjonen ved Helleland.

Foto: Øystein Ellingsen

Kjell Andreas Heskestad

Kjell Andreas Heskestad.

Foto: Øystein Ellingsen

– Det er for å markede at vi er misfornøyde med tilbudet staten kom med i jordbruksoppgjøret, sier Kjell Andreas Heskestad, styremedlem i Rogaland Bondelag.

Søndag ettermiddag aksjonerte han og flere andre bønder på E39. Ved Prestegårdssletta på Helleland ble trafikken stoppet ved hjelp av traktorer, og aksjonistene delte ut løpesedler og brett med egg til bilistene.

Køene mot Stavanger vokste

Bøndene stengte veien i flere omganger. Hele aksjonen pågikk i rundt en halv time.

Køene begynte straks å vokse mens veien var stengt, særlig i retning Stavanger.

Flere steder i landet har bønder aksjonert etter at Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag brøt jordbruksforhandlingene med staten.

Bondeaksjon

Denne protestballen er lagt ut ved Buvatnet på E6 i Sør-Trøndelag.

Foto: Bjarte Johannesen
Terje Taule

Terje Taule.

Foto: Øystein Ellingsen

– Kan ikke produsere med tap

Statens tilbud på rundt 900 millioner kroner er for dårlig, mener bøndene. Kravet fra organisasjonene var 2,2 milliarder kroner, og tilsvarer en inntektsvekst på drøyt 50.000 kroner per årsverk for bønder som har en snittlønn på under 300.000.

Statens tilbud innebærer 13.000 kroner i inntektsøkning per årsverk.

– Vi ønsker å ha inntekter på lik linje med resten av de som jobber i dette landet. Vi kan ikke produsere med tap, sier Heskestad.

– Maten er billigere nå enn før

Terje Taule, en av bøndene som var med på aksjonen, mener bønder jobber nær dobbelt så mye som mange andre.

– Vi har både mindre inntekt og mindre fritid, fastslår han.

– Skal vi være bønder i framtiden, må vi ha en inntekt, sier Taule, som mener det ikke er noe motargument at maten kan bli dyrere med et bedre oppgjør for bøndene.

– Folk bruker i dag mindre penger på mat enn de de gjorde før, sier han.

Operasjonsleder i Rogaland politidistrikt, Karstein Tendenes, har ikke registrert noen henvendelser til politiet om veisperringen.