– Bondeopprøret kan hjelpe Senterpartiet

At bøndene gjør opprør nå, er strategisk og bevisst i forhold til stortingsvalget neste år, og veldig gunstig for Senterpartiet, mener landbruksforsker.

Dag Jørund Lønning

– Det er venner som sitter på hver side av forhandlingsbordet. Det skal en ikke glemme, sier Dag Jørund Lønning, forsker og rektor ved landbruksskolen på Klepp.

Foto: NRK/Wikimedia Commons

Bønder utenfor oljemuseet

Bønder over hele landet har demonstrert for å få mer lønn fra staten.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bønder over hele landet har demonstrert og aksjonert de siste ukene etter at Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene med staten. Skytset har ikke minst vært retta mot Senterpartiet, men det behøver ikke være en ulempe for partiet frem mot neste års stortingsvalg, mener Dag Jørund Lønning. Han er forsker og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdenæring i Klepp i Rogaland.

– Får vist hva bøndene oppnår

– For Senterpartiet handler dette om å synliggjøre internt i regjeringa de tungvekterne bøndene faktisk er i rikspolitikken. De får vist nå hva bøndene oppnår, hvor mye oppmerksomhet de får, og en får sagt internt i regjeringen at hvis det ikke kommer mer på bordet neste år får vi brudd da og, og da ryker det rød-grønne prosjektet, sier Lønning.

Les om bøndenes aksjoner:

– Venner på hver side av forhandlingsbordet

Rundt 30 bønder aksjonerer ved Bjølsen valsemølle

Norges Bondelag aksjonerer ved Bjølsen Valsemølle i Oslo den 15. mai.

Foto: Hanne Eriksen / Norges Bondelag

Ifølge Lønning er landbruksmeldingen der regjeringa lover økt matproduksjon årsaken til at bruddet måtte komme.

– Forventningene er for store. Bruddet var på vei og måtte kommer i 2012, og ikke i 2013, sier han.

Derfor tror Lønning at Sp-lederen tar skyllebøttene de nå får relativt rolig.

– Det er venner som sitter på hver side av forhandlingsbordet. Det skal en ikke glemme. Senterpartiet er nok reelt sett på bøndenes side og vil bruke dette for alt det er verdt, sier han.

Utelukker ikke felles strategi

Traktoraksjon i Gjøvik sentrum

Traktoraksjon i Gjøvik sentrum.

Foto: Elin Fossum / NRK

– Sånn sett kan vi få et jordbruksoppgjør i 2013 der ingen tjener på brudd. Senterpartiet vil være helt avhengige av å nå frem for å kunne fortsette i regjering, og bøndene har brukt det de har mobilisert, og er heller ikke interessert i et regjeringsskifte, sier Lønning.

Lønning utelukker derfor ikke at det kan ligge en felles strategi bak hvordan opprøret gjøres, og ikke minst at det gjøres akkurat nå.

– Vi snakker om veldig dyktige strateger her. Både Senterpartiet og bøndene har vært veldig flinke til å manøvrere i de politiske landskapet i Norge i veldig mange år, og en aner nok en strategi bak. Det er hvert fall veldig bevisst at bruddet kommer i år og ikke i 2013. Det ville jo vært nærmest en katastrofe. I år skaper det en del støy og misnøye, men det er neste år som gjelder, sier han.

Krever 2,2 milliarder

Statens tilbud på rundt 900 millioner kroner er for dårlig, mener bøndene. Kravet fra organisasjonene var 2,2 milliarder kroner, og tilsvarer en inntektsvekst på drøyt 50.000 kroner per årsverk for bønder som har en snittlønn på under 300.000.

Statens tilbud innebærer 13.000 kroner i inntektsøkning per årsverk.

Flere nyheter fra Rogaland