NRK Meny
Normal

Bønder i kø for å få produsere mer melk

Norske bønder ønsker å produsere 100 millioner liter mer melk enn dagens kvotesystem gir dem mulighet til. Bedre tollvern kunne gjort det mulig, mener bondelagsleder.

Landbruk

Mange melkebønder har investert store summer i utbygging av gården sin. Men dagens kvotesystem gjør at de langt fra får innfridd ønskene sine om å øke produksjonen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Bøndene i Rogaland er framoverlente. De er opptatt av å produsere kvalitetsmat, og vi har et svært godt fagmiljø, sier leder i Norges Bondelag i Rogaland, Ole Andreas Byrkjedal.

Ola Andreas Byrkjedal

Ole Andreas Byrkjedal leder Rogaland Bondelag.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at 554 bønder i fylket i fjor ønska å kjøpe melkekvoter tilsvarende 31 millioner liter melk. Det er en kraftig økning fra tidligere år.

I tillegg til det gode fagmiljøet, mener Byrkjedal det skyldes at grensa for hvor mye melk ett bruk kan produsere, i fjor ble økt til 900.000 liter. Dessuten fikk også samdrifter lov til å kjøpe seg kvoter.

Ønska 31 millioner liter – fikk tre

Men bøndene får langt fra oppfylt ønskene sine. I Rogaland var det bare 30 bønder som ville selge. De ledige kvotene utgjorde til sammen bare tre millioner liter. Tendensen i landet ellers er den samme. Mens 2698 bønder ønska å kjøpe 123 millioner liter, måtte de dele på rundt 24 millioner fra 248 selgere.

Kjøp og salg av melkekvoter 2014

FYLKE

ANTALL KJØPERE

ØNSKET KJØPT

(liter)

ANTALL SELGERE

SOLGT TOTALT

(liter)

Østfold

54

14 031 578

5

615 626

Akershus

34

2 058 334

5

518 945

Hedmark

197

9 993 511

7

608 294

Oppland

381

11 490 038

30

2 156 177

Buskerud

53

2 835 628

5

577 296

Vestfold

19

1 460 000

2

157 059

Telemark

18

910 879

3

222 494

Aust-Agder

19

884 000

7

522 873

Vest-Agder

68

3 080 801

Rogaland

554

31 251 380

30

3 058 271

Hordaland

96

3 204 567

15

1 083 802

Sogn og Fjordane

212

6 342 258

15

1 156 043

Møre og Romsdal

168

5 285 610

23

2 038 059

Sør-Trøndelag

194

5 876 186

39

3 491 259

Nord-Trøndelag

342

13 142 486

26

2 319 771

Nordland

218

7 437 397

21

1 928 835

Troms

36

1 238 510

9

1 046 498

Finnmark

35

2 444 000

6

818 852

Landet

2698

122 949 163

248

22 320 154

Utviklinga i landbruket går mot stadig større produksjon på stadig færre gårdsbruk. Landbruksminister Sylvi Listhaug har også en uttalt politikk for at flere skal få mulighet til å satse stort.

– Må ikke samle alt sentralt

Dagens kvotesystem holder denne utviklinga noe i sjakk, og det setter bondelagslederen i Rogaland pris på.

Økologisk gårdsdrift

Vi må ha melkeproduksjon også ute i distriktene, mener bondelagslederen.

Foto: Paul Kleiven / SCANPIX

– Vi må ha et grep om dette slik at ikke hele melkeproduksjonen kommer i de sentrale jordbruksområdene i landet. Vi må også ha melkeproduksjon ute i distriktene der grovfôrarealene og beitelandskapet er, sier Byrkjedal.

Hvor stor den totale melkeproduksjonen i Norge skal være, blir bestemt av partene i landbruket. De fastsetter kvotene ut fra etterspørselen etter melk. Dette målet har ligget fast i lang tid, mens veksten i forbruket av melkeprodukter stort sett er blitt dekka av import.

– Kunne produsert mer i Norge

– Problemet er tollen. Nå ligger vi og balanserer ganske på knivseggen når det gjelder produkter som kan tas inn i landet med full toll. Blant annet er hver sjuende yoghurt som selges, en importert vare, sier Byrkjedal.

– Vi skulle mer enn gjerne produsert mer av melka i Norge, og dermed kunnet høyne kvotene til bøndene. Men da trenger vi et mer effektivt tollvern, sier han.