NRK Meny
Normal

Bondejubel etter at regjeringen fikk nei på flere landbruksforslag

Støttepartiene Venstre og KrF stoppet flere av de mest radikale forslagene til regjeringen. – Vi er svært glade, sier lederen for Rogaland Bonde- og Småbrukarlag, Nils Melbøe.

Nils Melbøe

Leder for Rogaland Bonde- og Småbrukarlag, Nils Melbøe.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Vi er svært glade for at et flertall på Stortinget har avvist de aller fleste av regjeringens mange forslag til ny politikk, sier han.

I dag ble det kjent at regjeringens støttepartier, Venstre og KrF, stoppet mange av de liberaliseringene regjeringen hadde lagt opp til, blant annet å vil redusere tallet på produksjonsregioner for kumelk fra 19 til 10. Nå legges det opp til 14.

Regjeringen foreslo også å avvikle flere velferdsordninger, som avløsertilskudd ved ferie og fritid samt tidligpensjon. Det er det heller ikke flertall for.

– På alle viktige punkter har et flertall på Stortinget avvist regjeringens nye mål og virkemidler, regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk er avvist.

  • Les også: Skal gje landbruksministeren motstand

Flere nederlag

– Det er positivt at et flertall mener det bør vurderes å innføre et driftsvansketilskudd og at Ap, Sp og SV vil innføre et tak på hvor mange dyr per bruk per dyreslag som gir rett til støtte, sier Melbøe.

Også leder for Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, er positiv.

Bonde Marit Epletveit

Marit Epletveit, leder for Rogaland Bondelag.

Foto: Mari Friestad / NRK

– Nå er det næringskomiteen som legger frem innstillingen, og den skal behandles i Stortinget 25. april. Det vi har hørt til nå er veldig lovende. Avløserordningen skal forbedres og inntektsgapet skal dekkes. For Rogaland var det veldig viktige saker, sier hun.

Mageplask og kjempesmell

NRK har tatt en runde med opposisjonen som kaller dette for mageplask og kjempesmell, men landbruksministeren er fornøyd.

– Det er jeg ikke enig i. Vi får gjennomslag for mange viktige grep for å ta norsk jordbruk videre i årene framover, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Han sier seg godt fornøyd med at innstillingen fra næringskomiteen uttrykker at økt matproduksjon er et mål for norsk landbrukspolitikk. Kutt i antallet melkeregioner, endrede markedsordninger for svin, at målet for økologisk produksjon fjernes samt at inntektsmålet skal kunne veies opp mot andre hensyn er blant endringene han mener å ha fått gjennomslag for.

– Stortinget går ikke like langt som jeg mener det var lurt å gjøre, men det går i riktig retning, sier Dale.