Torfinn sliter med et av verdens verste ugras

Bonde Torfinn Meling i Sola fortviler. Han har nettopp oppdaget hønsehirse på gården sin. Det tropiske ugraset utkonkurrerer matavlingene, og nå sprer det seg til flere norske gårder.

Torfinn Meling og Arne Vagle

Bonde Torfinn Meling i Sola og seniorrådgiver Arne Vagle i Norsk Landbruksrådgivning med en bunt hønsehirse.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det er slettes ikke hyggelig. Jeg har luket, og må bare luke videre i år, neste år og sikkert mange år framover, sier korn- og potetbonden Torfinn Meling i Sola.

Han har for noen uker siden fått påvist det hissige, tropiske ugraset hønsehirse på åkeren sin. Det kan koste ham dyrt. Med dette ugraset i åkeren blir avlingene ødelagt.

Tredje verst i verden

Hønsehirse

Hønsehirse funnet på gården til Torfinn Meling i Sola.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Hønsehirse er rangert som det tredje verste ugresset i verden, opplyser seniorrådgiver Arne Vagle i Norsk Landbruksrådgivning. En av årsakene til det er at planten har svært mange frø. Derfor kan den spre seg raskt.

Det er første gang hønsehirse er påvist på Vestlandet. Tidligere har det herjet enkelte steder på Østlandet.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har, på oppdrag fra Mattilsynet, funnet ut at hønsehirse vil kunne føre til store negative konsekvenser for jordbruket i lavlandet i Sørøst-Norge.

– Langs Oslofjorden i Vestfold og i Østfold er det nå et stort problem. De har prøvd å sette inn ekstra tiltak, men dessverre har det spredt seg, sier Vagle.

Regjeringen vil ta grep

Landbruksmyndighetene legger nå planer for hvordan hønsehirsen kan utryddes fra norske åkrer for godt. I løpet av høsten sender Mattilsynet over en anbefaling til Landbruks- og matdepartementet (LMD) om hvordan ugraset bør kontrolleres for å hindre ytterligere spredning.

– Spørsmålet er om vi skal lage en forskrift for å bekjempe hønsehirse – på samme måte som vi i dag har for floghavre, sier Terje Halleland (Frp), statssekretær i LMD.

Statssekretær Terje Halleland (Frp) møter Norges Bondelag og Agder Bær og Grønt AS i Landbruks- og matdepartementets lokaler i Oslo mandag ettermiddag.

Terje Halleland (Frp), statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Norsk landbruksrådgiving ber også bønder om å se etter ugraset på sine eiendommer. Og om de skulle finne det, er beskjeden klar.

– Luk det vekk, og brenn det, sier Vagle.

Fra kyllinggjødsel

På gården i Sola mistenker Vagle og Meling at smitten kan komme fra kyllinggjødselen som bonden bruker i kornåkeren.

– Gjødselen kommer fra naboer, og de får korn fra østlandet som de har matet kyllingen med, sier Meling.

Solabonden frykter at hønsehirsen som er påvist, kan være en tikkende bombe.

– Jeg er spesielt spent på hvor mye arbeid dette kan føre med seg. Jeg må vel luke hele sommeren, sier Meling.

Ifølge statssekretær finnes det per i dag ingen kompensasjonsordning for bønder som får slikt ugras på åkeren sin.

– I dag er det ingen spesielle tiltak på dette, sier Halleland.