Nå blir det dyrere å ta taxi

De nye bomringene som kommer på Nord-Jæren, gir ikke bare aleneforeldre økonomiske bekymringer. Taxinæringen ser ingen annen utvei enn å sette opp prisene.

Bomstasjon februar 2018

Arbeidet med de nye bomringene er i gang. Til høsten vil det koste mye mer å kjøre gjennom bommene, både i rushtiden og ellers.

Foto: Joanna H. Bjerga / NRK

– Vi har ikke noe valg. Det blir en prisøkning, sier daglig leder i Sandnes Taxi, Kay Hustoft.

38 nye bomstasjoner fordelt på fem bomringer vil stå klare til høsten. Da vil det bli adskillig dyrere å bruke veinettet på Nord-Jæren, selv om ingen kjøretøy skal betale for mer enn 75 passeringer i måneden.

– For oss blir konsekvensene alvorlige. Vi brukte over én million kroner i bompenger bare på maxitaxiene våre i 2017, og når de nye bomringene kommer på plass, vil kostnadene våre øke voldsomt, sier Hustoft.

Dramatisk for de store

Taxisjåfør tar ned rullestolrampe

Taxisjåfør Martin Pettersen kjører maxitaxi. Han rister bare på hodet av de nye bomringsatsene.

Foto: Joanna H. Bjerga / NRK

Særlig dramatisk blir det for de største taxiene på over 3,5 tonn, som ikke får noen rabatt på bompengene, og må betale henholdsvis 110 kroner per passering i rushtiden, og 55 kroner per passering utenom rushtiden.

Bompengeutgiftene for småbiler vil omtrent dobles, fra 1200 kroner per måned per løyve i dag, til mellom 2000–2400 kroner per måned, anslår fylkesleder i Norges Taxiforbund, Solveig Nærland.

Samtlige taxiselskaper som NRK har vært i kontakt med, bekrefter at slik det ser ut nå, vil de bli nødt til å øke prisene.

Det er opp til hver enkelt sentral å bestemme om de vil endre på takstene i forbindelse med økningen av bompengene, og eventuelt hvor stor økningen blir for å dekke inn de ekstra kostnadene.

Kollektiv forskjellsbehandling

Inni taxien

–Spørsmålet blir om folk velger privatbil eller annen kollektivtransport i stedet når prisen blir høyere, sier Thor Jåsund, pressekontakt i Miljø Taxi

Foto: Joanna H. Bjerga / NRK

Kay Hustoft i Sandnes Taxi minner om at drosjenæringen faktisk er en del av kollektivtransporten.

– Det er besynderlig hvordan vi forskjellsbehandles av myndighetene. Vi er prisgitt samferdselsdepartementets og fylkets bestemmelser. Vi må betale bompenger, Kolumbus slipper.

Nestleder i fylkets samferdselsutvalg, Andreas Bjelland Eriksen (Ap) er langt på vei enig med næringen.

– Taxinæringen er, og skal fortsette å være en del av kollektivtransporten, og for at de skal kunne fortsette å være det, så må de ha gode rammebetingelser og behandles på like vilkår. Derfor har vi stilt spørsmålet til samferdselsutvalget om hvorfor de ikke blir det.

Tror det blir vanskelig

Dagens bomring februar 2018

Dagens bompengesatser blir en saga blott fra høsten av. For drosjenæringen blir økningen dramatisk, særlig for de store bilene over 3,5 tonn.

Foto: Joanna H. Bjerga / NRK

Men fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal tror det kan bli vanskelig å få til særordninger for taxinæringen lokalt på Nord-Jæren, og avventer samferdselsutvalgets behandling av saken den 11. april. Tengesdal mener saken i så tilfelle må løftes opp på nasjonalt plan og at hele tungtransportnæringen må vurderes under ett.

Selv om alle taxiselskapene er enige om at det vil bli dyrere for kundene, har ingen av dem tatt noen endelige beslutninger på hvor stor økningen blir.

– Det er en viss uenighet i bransjen om akkurat hvordan man skal løse utfordringene de økte utgiftene vil gi, sier pressekontakt i Miljøtaxi, Thor Jåsund.