Bomringen ga 15 prosent lavere rushtrafikk

Første dag med ny bomring i Stavanger-regionen ga en trafikkreduksjon på mer enn 15 prosent mellom klokken 07 og 09.

Motorveien E39 bomstasjon

Mindre køer på veiene på Nord Jæren enn vanlig i rushtrafikken da de nye bomringene ble satt i drift i dag.

Foto: Rolv Christian Thopdahl / NRK

– Dette er en god start, mener Ingve Lygre Undheim i Statens vegvesen Region vest som har gjort de aller første trafikkanalysene.

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fikk ny bomring fra midnatt i dag, og i flere uker har protestaksjonene vært heftige.

Lygre Undheim har hentet ut trafikktall fra 10 målepunkter i tidsrommet midnatt til klokken 11.00 mandag.

Flere reiste tidligere

Tallene er sammenlignet med tre andre mandager i høst, før bussprisene ble satt ned til en krone.

  • Fra klokken 06 til 07 var det en trafikkøkning på fire prosent.
  • Fra klokken 07 til 08 var det en nedgang på 15,5 prosent.
  • Fra klokken 08 til 09 var det en nedgang på 18,6 prosent.

– Dette er interessant og viser at en del flere enn før valgte å kjøre før rushtidsavgiften slår inn klokken 07, og at det var en betydelig reduksjon i selve rushtidsperioden mellom klokken 07 og 09, sier Lygre Undheim.

Ikke alle var like fornøyde da fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal hadde sjarmoffensiv for den nye bomringen i morges.

I rushtiden, definert som tidsintervallene 07-09 og 15-17, koster hver bompassering 35,2 kroner for alle med bombrikke, utenom rushet er avgiften halvparten.

Her viste antall biler i morges en nedgang på 17 prosent, men den reelle redusksjonen er 1-2 prosentpoeng lavere fordi det vanligvis er noe mindre trafikk i oktober enn september.

– Må gå seg til

Ingve Lygre Undheim understreker at dette er høyst foreløpige tall basert på trafikken det første halve døgnet, og med et begrenset antall målepunkter.

– Vi tror at det må gå seg til noen måneder før vi endelig ser hvordan det nye trafikkbildet blir permanent.

Målepunktene

Her ble trafikkmålingene foretatt fra klokken 00.00 til 11.00 mandag.

Allerende mandag ettermiddag er Ingve Lygre Undheim i gang med nye målinger som vil fortsette de neste dagene og ukene.

Stine Haave Åsland, leder for Bymiljøpakken, sier det er lagt til grunn en trafikkreduksjon på 10 prosent i inntektsberegningene for bomringen.

Sju-åtte prosent nedgang totalt

Også Haave Åsland ønsker å se målinger over en lengre tidsperiode før hun vil konkludere.

– Men tallene fra første dag viser at mange har valgt å reise på andre måter eller på andre tidspunkter enn før, sier hun.

I hele tidsintervallet som ble målt fra midnatt og fram til klokken 11 har dagens trafikknedgang vært sju-åtte prosent.