NRK Meny
Normal

Bompenger til evig tid?

Bilistene på Nord Jæren kan forberede seg på å betale bompenger på ubestemt tid.

Motorveien til Stavanger

Bompengeinnkrevingen bør fortsette utover 2011, mener forskningsdiektør

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

Innkrevingen av bompenger på Nord-Jæren kan fortsette, også etter at bomperioden er over i 2011. 
Det kom fram på Sola-konferansen idag. 

Rogaland betaler mest bompenger i hele landet.
Det er nødvendig for å utløse statlige midler, mener politikerne. 

SVs transport-politiske talsmann Hallgeir Langeland vil flytte bommene dit trafikken er størst og gir mest inntjening.

 

Det er forskningsdirektør på IRIS, Gottfried Heinzerling, som foreslår å forlenge bompengeinnkrevingen på Nord Jæren.
- Jeg regner ikke med at staten vil kunne bidra i så stor grad som vi har behov for i Rogaland. Derfor mener jeg vi må fortsette med en ordning som skaffer inntekter for å sikre utbyggingen av infrastrukturen, sier Heinzerling.

Heinzerling vil foreslå at bompengefinansieringen fortsetter etter 2011 fordi det er så store utfordringer både på investeringssiden og på driftssiden av kollektivtransport i Rogaland.

 

Bilkø ved Byhaugtunnelen
Foto: Arild Eskeland

 

 

- Flytt bommene dit pengene er

 - Vi må ha en helt annen bomring framover derom vi skal få til kollektivsatsing og satsing på infrastruktur på Nord-Jæren,sier Langeland.

SVs stortingsrepresentant mener de lokale samferdselsemyndighetene må gå gjennom hvordan bompengene fungerer og hvor bommene er plassert.
Hensikten må være å få inn større inntekter for blant annet å kunne bygge ut bybanen og for å få togforbindelse til Risavika.

Gottfried Heinzerling mener også at bommene kan flyttes, og at det gjerne kan bli flere av dem.
- Det er ingenting som tilsier at bommene må stå på kommunegrensene. Hvis vi kan se på regionen som en helhet, kan bommene flyttes fritt, og det kan gjerne også settes opp noen flere.
Dermed kan en få en mer rettfordig fordeling av byrdene mener Heinzerling.

- Hvis vi ser på trafikken på motorveien om morgenen så går den i 10 til 20 kilometer i timen, så skal trafikken fra Ryfast og Rogfast inn. Da må en inn med et ystem dom fjerner bilene fra veien, et bopengesysem som det man har i Stockholm, sier Langeland.
Nord-Jæren er et glimrende område for forsøk med rushtidsavgift i Norge, ifølge Hallgeir Langeland.

Hallgeir Langeland

SVs samferdselspolitiske talsmann, Hallgeir Langeland

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Hva synes du om å betale bompenger på ubestemt tid?