Nye bompenger kan koste deg 45.000 i året

Den nye bompengepakken på Nord-Jæren kan føre til en femdobling av utgiftene for svært mange bilister.

Tjensvollkrysset

Bypakken innebærer 38 bomringer rundt sentrumsnære områder. En av dem skal opp nær Tjensvollkyssset i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Samtidig må en en rekke familier belage seg på å måtte betale om mot 45.000 kroner i året bare i bompengeavgifter i forbindelse med arbeids- og fritidsreiser på Nord-Jæren.
Det viser beregninger NRK har foretatt med utgangspunkt i det mest aktuelle alternativet i forslaget til bypakke for Nord-Jæren.

-Jeg synes dette er helt på «trynet» å skulle måtte betale så mye for å kjøre bil til og fra jobb, sier Erlend Kristiansen.

I likhet med tusenvis av andre innbyggere i regionen må Erlend Kristiansen forberede seg på å betale fem ganger mer i bompenger for å kjøre til og fra jobb i fremtiden.

Erlend Kristiansen

Erlend Kristiansen er en av mange arbeidstakere som kan oppleve en femdobling i bompengeavgiften for å komme seg til og fra jobb i bil.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Dobbelt opp

Han bor i Sandnes sentrum og jobber hos XXL på Forus. Det koster ham i dag 16 kroner dagen i bomavgift å kjøre til jobb når rabatten er trukket fra.
Om drøye to år vil avgiften nærme seg 80 kroner. Da må han belage seg på å betale nær 40 kroner til jobb – etter rabatt - og nye 40 når han skal hjem igjen med nye bomstasjoner rundt Sandnes sentrum.

-Så store ekstra utgifter ligger ikke inne i mitt budsjett. Alternativet kan derfor bli å ta buss eller å sykle i større grad, sier Kristiansen.

Smertegrense


Den muligheten er det ikke alle som har. Og finansieringen av den nye bompakken forutsetter også at biltrafikken i fremtiden ligger på dagens nivå.

-Det er mye penger og for noen kan det slå ut på dette viset, sier samferdselssjef i Rogaland fylke, Gottfried Heinzerling.

Han mener den nye bompengepakken er både riktig og nødvendig, men innrømmer at det nye avgiftsnivået som det nå legges opp til nærmer seg smertegrensen for mange.

-Men det må også sies at alternativ 1 legger opp til en prissetting som innebærer en rushtidsavgift morgen og ettermiddag, sier Heinzerling.

Gottfried Heinzerling

Samferdselssjef Gottfried Heinzerling mener det ikke er noe alternativ til ny bompakke, men mener man nærmer seg en smertegrense for mange i forhold til avgiftsnivået.

Foto: Inger Johanne Stenberg

45.000 i året


Beregninger NRK har foretatt viser at en familie med to barn – som bor innenfor sentrumskjernene og der begge i dag bruker bil til og fra jobb – kan få utgifter på opp mot 45 000 kroner årlig bare i bomavgifter.
I regnestykket ligger både daglige arbeidsreiser og ukentlige fritids- og tjenestereiser i form av idrettsaktiviteter, handel og sosiale sammenkomster.

Bor man i en sone som blir omringet av bomstasjoner og arbeider i en annen sone med tilsvarende bomring, må man betale 77 kroner og 50 øre dagen etter at rabatten er trukket fra.
Med utgangspunkt i 230 arbeidsdager vil det utgjøre 17 825 kroner årlig. Er man to i en familie som bruker bil med samme utgangspunkt til og fra jobb, vil avgiften være 35 650 kroner årlig for arbeidsreisen.

Dyrere fritidsreiser

Det vil eksempelvis gjelde for en sykehusansatt som bor nær Sandnes sentrum eller en Forus-ansatt som bor nær Stavanger sentrum og som jobber på Forus - om man fortsatt skal bruke bilen til og fra jobb.

Med forslaget til ny bompengepakke vil man også betale avgift i langt høyere grad innad i kommunene ved kjøring av barn til trening, bursdager, handleturer og andre formål ettermiddag og kveld.
Det kan raskt bety nye 5000-10. 000 kroner årlig – alt avhengig av bosted og aktivitetsnivå og alternative reisemåter.

Pål Morten Borgli

Varaordfører Pål Morten Borgli mener politikerne i større grad må diskutere de økonomiske konsekvensene både for regionens innbyggere og for næringsvirksomhet i regionen før man vedtar en kraftig avgiftsøkning på bilkjøring.

Foto: Anders Fehn / NRK

Uenig

-Jeg har ingen tro på at det å bare påføre innbyggerne nye kostnader er det som skal løse regionens transportutfordringer i fremtiden, sier varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli fra Fremskrittspartiet.

Han representerer et parti som er mot den nye bypakken for Nord-Jæren – en bypakke som innebærer 38 bomringer rundt Sandnes, Stavanger, Sola, Tananger og Forus og som også innebærer en kraftig økning i avgiftsnivået.

Borgli er blant dem som har savnet de økonomiske konsekvensene bypakken vil få for mange innbyggere når forslaget til ny bompengepakke har vært oppe til behandling.
-Vi er svært gode på konsekvensutredninger i denne regionen, men de økonomiske konsekvensene for familier og næring har vi vært lite opptatt av i denne forbindelse, mener Borgli.

Alternativ 1

Altertnativ 1 er det mest aktuelle forslaget for regionens politikere. Det innebærer i praksis innføring av rushtidsavgift. Det skal koste 43 kroner å passere bommene mellom kl 07.00 og 09.00 om morgenen og samme pris mellom kl 15.00 og 17.00 ettermiddag, 32 kroner mellom 06.00-07.00 og 09.00-10.00 samt 14.00-15.00 og 17.00-18.00 mens det ellers i døgnet skal koste kr 21.

Rabatten er satt til 10 prosent og skal betales bare én gang i løpet av en time. Tunge kjøretøy skal betale en takst som er 2,5 ganger høyere enn for lette kjøretøy

Ingen alternativ

Bompenger

16 kroner koster det i dag å komme seg til og fra jobb Stavanger-Forus. Om drøye to år vil mange måtte betale fem ganger så mye.

Foto: NRK

Men regionen har ingen andre reelle alternativ enn å vedta bompengepakken slik den nå foreligger forslag om, mener samferdselssjef Gottfried Heinzerling.


-I forhold til å vedta en bompengepakke har vi etter min mening ingen alternativ. Vi må ty til bompenger ifor å finansiere våre utbyggingsbehov, sier Heinzerling.


-Men dersom nivået på avgiftene innebærer en reduksjon i biltrafikken som gjør at man får inn mindre penger enn beregnet, hva skjer da?


-Hele kalkylen er basert på at vi ikke har trafikkvekst. Men skulle det bli en reduksjon av en viss størrelse må vi ta det opp med nasjonale myndigheter.


-Det kan med andre ord ikke bli dyrere?


-Nei, det finnes en smertegrense, sier Heinzerling.