Bompengeaksjon skapte lange bilkøer

Bomfritt Rogaland aksjonerte i ettermiddag på Engøy i Stavanger. Aksjonistene krever Ferde-sjefens avgang.

Kø i Ryfylketunellen

Aksjonistene skapte lange køer på Hundvåg i ettermiddag. Køen strakk seg langt ned i Ryfylketunellen.

Foto: Mathias Oppedal

I en tidligere versjon av denne saken sto det i et sitat fra aksjonsleder Tone Brit Nystrøm at leder Trond Juvik og styret må gå av etter avsløringene om korrupsjon. Det er ikke riktig at det har blitt avslørt korrupsjon. NRK beklager.

Aksjonen er avsluttet etterat Bomfritt Rogaland ble bortvist av politiet. Aksjonistene hadde plakater og gikk fram og tilbake over et fotgjengerfelt i omlag to timer.

Bilkøen strakk seg langt ned i Ryfylketunellen i Ryfast.

– Vi mener leder Trond Juvik og styret må gå av etter avsløringene i NRK. Fylkeskommunen eier Ferde, og det blir feil at styret og lederen får fortsette, sier aksjonsleder Tone Brit Nystrøm.

Nystrøm sier at de kommer til å fortsette med aksjoner de neste ukene.

Aksjon Bomfritt Rogaland

Omalg 20 aksjonister fra Bomfritt Rogaland aksjonerte på Engøy i Stavanger i ettermiddag.

Foto: Dag Kessel

Aksjonen er rettet mot bompengeselskapet Ferde.

Gransking etter NRK-avsløringer: Flere regelbrudd hos bompengeselskap