Høyere bomavgifter skaper økte priser

Den planlagte bompengepakken på Nord-Jæren vil føre til en kraftig økning i prisen på mange varer og tjenester i distriktet.

Svein Svimbil

Svein Svimbil i Stavanger Taxi mener forslaget til ny bompengepakke slik det nå foreligger vil være dramatisk.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Det varsler flere lokale bedriftsledere som er avhengig av å transportere og selge sine varer og tjenester til både bedrifter og private kunder.

Det er innbyggerne i kommunene på Nord-Jæren som i høy grad må betale regningen
.

– Slik forslaget til bompengepakken nå fremstår, innebærer det en økning i våre utgifter på over 20 prosent, sier eier og daglig leder i Sola-bedriften Maksi Distribusjon AS, Kåre Joa Ravndal.

Ikke råd

Kåre Joar Ravndal

Kåre Joa Ravndal er eier og daglig leder av Maksi Transport på Sola.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Hans selskap disponerer i dag 43 biler som leverer små og store varer over hele sørfylket. Bompengepakken som nå er foreslått for Nord-Jæren vil få dramatiske konsekvenser, ifølge Ravndal.

– Vi blir nødt for å sette opp prisene. Vi har ikke råd til å kjøre rundt med de bompengeprisene vi får. Skal vi fortsatt drive denne næringen, må vi øke prisene tilsvarende, sier Ravndal.

Ekstra utgifter

Beregninger NRK har foretatt, viser at den nye bompengepakken kan føre til ekstrautgifter opp mot 45 000 kroner for mange familier i distriktet. Er man avhengig av to biler til og fra jobb og også må bruke bil i forbindelse med familiens aktiviteter i fritiden, kan regningen bli høy.

Men indirekte blir den enda høyere. En rekke bedrifter NRK har vært i kontakt med, sier at kundene må dekke regningen for en mangedobling av bompengeutgiftene i forbindelse med vareleveranser, håndverkstjenester og transport.

Dramatisk

Bompenger

De nye bompengesatsene som er foreslått vil innebære en femdobling av bompengeutgiftene for mange bilister.

Foto: NRK

– Dersom forslaget til ny bypakke blir slik innstillingen nå er, vil det være dramatisk, sier direktør Svein Svimbil i Stavanger Taxi.

Svimbil leder et selskap som har over 240 biler på veien som transporterer passasjerer hele døgnet i distriktet.

– Med utgangspunkt i de høyeste satsene som er foreslått, vil en drosjeeier måtte betale 120 000 kroner i året. Det vil utgjøre om lag 30 millioner kroner bare for Stavanger Taxi, sier Svimbil.

– Det er ikke en regning som Stavanger taxi vil ta selv?

– Nei, det har vi ingen mulighet for. Vi snakker om 10–15 prosent av omsetningen til en drosjebil, sier Svimbil.

Usikkert

Svimbil frykter også konsekvensene om ikke næringen innvilges en kraftig rabattordning på kjøring i distriktet. I dag har næringen et tak på 1300 kroner måneden. Hva politikerne vedtar i den nye bompengepakken, er usikkert.

– Vi hadde fått en kundeflukt om vi måtte legge på prisene med 20 prosent for å dekke inn bompengeøkningen. Det hadde vært døden for taxinæringen. Dette må politikerne forstå, og vi må minimum ha et tak, sier Svimbil.

Et problem

Trygve Ottesen

Trygve Ottesen ved Våland Dampbakeri frykter konsekvensene av den nye bompengepakken.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

– Produktene vi leverer er ikke så dyre i seg selv. Dersom 10–15 prosent av kostnadene til produktene skal gå til bompengeringer, får vi fort et problem, sier innehaver av Våland Dampbakeri, Trygve Ottesen.

Den over hundre år gamle Stavanger-bedriften er lokalisert innenfor det som etter planen blir en ny bompengesone i kommunen. Bakeriet leverer selv sine varer med bil til restauranter, hoteller, firma, kantiner og egne butikker i og nær Stavanger.

Den tjenesten vil bli langt dyrere for bedriften når den nye bompengepakken for Nord-Jæren skal tas i bruk om drøye to år.

Spent

– Vi leverer varer fra tidlig morgen med egne biler. Vi har i dag gratis levering til faste kunder, men kostnadene i bomringene ender hos oss til slutt. Det jeg i første rekke frykter at vi mister en del kunder mot Forus og Sandnes. Da må vi konsentrere oss om å levere varer til Stavanger sentrum i stede, sier Ottesen.

Ottosen er spent på utfallet av den endelige politiske behandlingen i fylkestinget før jul på forslaget til ny bypakke.

Over 40 kroner i rushtiden, 38 bompengesoner rundt sentrumskjernen i Stavanger, Sola, Sandnes, Forus og Risavika er konsekvensen. Bompengene skal finansiere store kollektivprosjekter som på sikt skal få ned bilbruken, men Ottosen er skeptisk.

– Køene i Stavanger er et problem i dag. Men vi kan ikke sende kakene våre med kollektivtrafikk. Vi må kjøre egne biler. Det er helt klart at dette vil gå ut over små bedrifter som oss, sier Ottesen.