Hopp til innhold

Bomkaoset: Får ikke trekke seg fra bompengeavtale

Sandnes-ordfører Stanley Wirak vil trekke kommunen fra bompengeavtalen på Nord-Jæren. Det er helt uaktuelt for samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Stanley Wirak

Sandnesordfører Stanley Wirak (Ap) vil trekke seg fra en avtale han signerte i september 2017.

Foto: Tom Edvindsen / Heiko Junge / NRK / NTB Scanpix

– Vi håper at de kan lande noe som alle kan leve med.

Dale snakker om de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, og Rogaland fylkeskommune, som i utgangspunktet har vært enige om den såkalte Byvekstavtalen. Eller bompengeavtalen som den kalles på folkemunne.

Men den siste ukes forhandlinger om endringer i avtalen har ført til kaos. Og nå har den nest største kommunen, Sandnes ved ordfører Stanley Wirak, ytret ønske om å trekke seg fra hele avtalen.

– Vil du godta at Sandnes trekker seg helt ut av en sånn avtale?

– De kan ikke forlate forpliktelsene. Det har vært kjent helt siden september. Men de kan få til endringer gjennom reforhandlinger av Byvekstavtalen. Det er den muligheten vi har gitt til Sandnes og de andre partene, sier samferdselsministeren.

Dale inviterer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til møte om tørken.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier nei til Sandnesordfører Stanley Wiraks ønske om å trekke seg fra Byvekstavtalen.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Rushtid

Målet med Byvekstavtalen er nullvekst i personbiltrafikken fram mot 2032, og ett av virkemidlene for å oppnå dette er en rushtidsavgift som nå ligger på 44 kroner uten bombrikke.

Partene har de siste ukene jobbet intenst med å reforhandle avtalen, men heller ikke på mandagens møte ble de enige.

Stridens kjerne er rushtidsavgiften. Sandnes vil fjerne den helt. De andre kommunene vil halvere. Forhandlingene har ikke ført frem og derfor ville Sandnes trekke seg fra avtalen. Slik reagerer ordfører Stanley Wirak (Ap) på svaret fra samferdselsministeren.

– Den forrige samferdselsministeren sa det var greit hvis en av kommunene ville trekke seg ut. Da fikk de andre kommunene gå videre. Så fikk vi et brev fra veidirektøren der det stod at hvis vi ikke ble enige, gjaldt nåværende avtale. Men da måtte samferdselsdepartementet inn i saken.

Avtalen ble signert i september 2017 og skal i utgangspunktet gjelde til 2023.

– Hva slags rolle har samferdselsdepartementet i dette her? Det vi ber om er et entydig svar, sier Wirak.

Ordfører Stanley Wirak (Ap)

Ordfører Stanley Wirak (Ap) ber om et entydig svar på om Sandnes kan trekke seg fra Byvekstavtalen.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Milliarder på spill

Den nye bomringen er tett knyttet til Byvekstavtalen. De 38 bommene som ble åpnet i oktober i fjor, er spredt over Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes. De skal sørge for over 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033.

Byvekstavtalen gir regionen 7,3 milliarder kroner fra staten til gange- og sykkelveger, samt tog- og buss. Den siste ukens uenigheter har skapt usikkerhet rundt hva som skjer med milliardene hvis partene ikke blir enige. Partene frykter å gå glipp av 3,2 milliarder kroner uten enighet.

– Jeg skal bidra med å finne løsninger hvis de blir enige lokalt, sier samferdselsminister Dale.

Ministeren er klar på at uten enighet så gjelder eksisterende avtale. Det betyr full rushtidsavgift fra 25. mars.

Det vil partene unngå og både Sandnes og de andre partene ønsker videre forhandlinger. Men ingen av dem viker på sine standpunkt.

– Sandnes må gjør seg opp en mening hvordan de skal møte dette. Nå har de andre partene strukket seg så langt det er mulig å strekke seg, sier fylkesordfører, Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Solveig Ege Tengesdal

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) mener alle partene har strukket seg så langt det er mulig å strekke seg i forhandlingene med Sandnes.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi kommer til å ta opp forhandlingene igjen. Men hvis det er sånn at det er en forutsetning for en videreføring av avtalen at det er rushtidsavgift, så må vi få beskjed om det, sier sandnesordfører Stanley Wirak.