Boligprisene sank med 0.5 prosent

Boligprisene sank med 0.5 prosent i Stavanger i november. Det viser Eiendom Norges boligprisstatistikk. Stavanger har hatt en svakere utvikling enn landet under ett. Det ble solgt 199 boliger i Stavanger i november, noe som er 12,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor. Hittil i 2016 er det solgt 10,3 prosent færre boliger enn i samme periode i 2015.