NRK Meny

BODKRIG OM DALE-EIGEDOMMEN:

Ein av dei seks bodgjevarane til Dale-eigedommen har nå kome med eit nytt og forbetra bod på eigedommen. Det er altså i ferd med å utvikle seg til bodkrig. Det nye tilbodet er så godt at det enten rangere som nummer ein eller to, opplyser fylkesrådmann Trond Nerdal.

Saka blir nå behandla lukka politisk møte.