Bobilboom skaper hviletrøbbel for yrkessjåfører

Langtransportsjåfører sliter med å holde hviletidsbestemmelsene om sommeren. Grunnen er at rasteplassene ofte er fylt opp av bobilturister. Nå vil de ha flere kontroller.

Bobiler på rasteplasser

Bobiler som parkerer på rasteplasser i Norge, skaper hodebry for yrkessjåfører. Bildet er tatt på Hardangervidda.

Foto: John Terje Nordskog

– Når de få døgnhvileplassene vi har i dette landet blir okkupert av kjøretøy som ikke skal være der, og vi ikke får plass, må vi bryte hviletidsbestemmelsene. Og det kan bli dyrt. Sjåførene kan få bøter på flere tusen kroner, sier yrkessjåfør John Terje Nordskog.

John Terje Nordskog

John Terje Nordskog.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Han kjører langtransport, og opplever det som et problem at bobiler okkuperer døgnhvileplassene deres.

Pålagte pauser

Førere av tunge kjøretøy er pålagt å ta pauser. Regelverket er likt i alle EØS-land. Etter 4,5 timers kjøring skal de ha en hvil på 45 minutter. Dessuten skal de ha døgnhvile på elleve sammenhengende timer. Og maksimal kjøretid per uke er 56 timer.

Bobiler på rasteplasser
Foto: John Terje Nordskog
Yrkessjåfør John Terje Nordskog har flere ganger kommet til rasteplasser som er opptatt av bobiler.

Det er det ikke alltid de får til om sommeren.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) får ofte henvendelser fra sjåfører som frykter at de bryter hviletidene.

Borgny Hauge Skogen, LO

Borgny Hauge Skogen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) mener det er alvorlig at yrkessjåfører må bryte hviletidsbestemmelsene.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Det er et stort problem når sjåførene må bryte kjøre- og hviletidene. Men det finnes ikke noen lov som forbyr bobiler og andre får stoppe. Problemet er bare ekstra stort om sommeren, sier Borgny Hauge Skogen i NTF, som mener Norge trenger flere rasteplasser.

Dobbelt så mange bobiler

Statens vegvesen er klar over det økende problemet, og innrømmer at det er for få rasteplasser for vogntog langs norske veier.

– Dette jobbes det kontinuerlig med, men vi er ikke i mål, sier seksjonsleder Eivind Stangeland.

Seksjonssjef Eivind Stangeland i Statens vegvesen

Seksjonssjef Eivind Stangeland i Statens vegvesen er klar over at det er for få hvileplasser for vogntog langs norske veier.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Han legger til at antall bobiler på veiene har økt de siste årene. I tillegg er det flere vogntog på veiene.

Nesten 50.000 bobiler var registrert i Norge ved inngangen til 2018, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er nesten dobbelt så mange som for ti år siden.

Forstår frustrasjonen

Det er lov å overnatte ett døgn om gangen med bobil på rasteplasser i Norge. Leder i Norsk bobilforening, region sør, Odd Ørstavik, har ikke inntrykk av at norske bobileiere bryter lovbestemmelsene.

– Men det er mulig utenlandske bobilsjåfører gjør det, sier han.

Ørstavik forstår yrkessjåførenes frustrasjon, og sier det koker ned til at det er for få stoppesteder. Både for bobiler og for vogntog.

– Særlig når man ser hvordan bobilsalget har økt de siste årene, sier han.

Vil ha flere kontroller

Nå etterlyser yrkessjåførene flere kontroller for å se om bobilsjåfører bryter loven. Særlig om sommeren.

Bobiler på rasteplasser

Yrkessjåfør John Terje Nordskog har flere ganger kommet til rasteplasser som er opptatt av bobiler. Bildet er tatt på riksvei 7.

Foto: John Terje Nordskog

Men Statens vegvesen kan ikke kontrollere hvor lenge bobilene står parkert.

– Vår kontrollvirksomhet innebærer kontroll av kjøretøy. Ikke hvor lenge de står parkert, sier seksjonsleder Eivind Stangeland.

Burde dere hatt slike kontroller?

– Kan godt hende vi burde satt opp skilt der vi har lagt til rette for service- og rasteplasser, sier han.