Hopp til innhold

Blir trolig stående til sommeren

Oljeselskapet Repsol har fått forlenget fristen for å fjerne skandaleplattformen Yme fra norsk sokkel. Skipet som skal fjerne den er fremdeles ikke ferdig.

Yme-plattformen

SKAL SKROTES: Den ubrukelige Yme plattformen kom på plass sommeren 2011, blir den fjernet sommeren 2016 har den stått der i fem år uten å ha vært i bruk.

Foto: Talisman

Skipet Pioneering Spirit, som har fått jobben med å fjerne Yme-plattformen, er fremdeles ikke ferdigstilt. Dermed blir plattformen, som aldri kom i produksjon, stående ute i Nordsjøen en stund til.

– Dette er et helt nytt fartøy som bygges, og vi fikk beskjed fra leverandøren Allseas om at ting tar lengre tid enn det som opprinnelig var planlagt, sier kommunikasjonssjefen i Repsol, Grethe Foldnes.

Opprinnelig var fristen for fjerning ved utgangen av 2015, men nå har oljeselskapet fått ny frist fra Olje- og energidepartementet til ut oktober før fjerningen må finne sted.

–Vi er forberedt for å gjennomføre fjerningen så snart Pioneering Spirit er ferdigstilt, testet og fullt ut sertifisert. For oss er det overordnede målet å gjennomføre Yme fjerningen på en sikker og effektiv måte, sier Foldnes.

Ingen fare for kollaps

Det var sommeren 2011 plattformen, som skulle stå for den første gjenåpningen av et oljefelt på norsk sokkel, ble installert i Nordsjøen. Kort tid etter ble plattformen evakuert på grunn av feil og mangler i konstruksjonen. Siden har den stått tom i påvente om å bli slept til Lutelandet i Sogn og Fjordane hvor den skal skrotes. (Se faktaboks)

– Vi har jevnlige tilsyn der vi følger opp plattformen. Departementet finner derfor ingen grunn til å uroe seg over de sikkerhetsmessige hensynene ved å la plattformen stå vinteren over, sier Foldnes.

Værforholdene om sommeren gjør at fjerningen trolig vil skje da. Selskapet skal snart også levere en plan for hva som skal skje med alt det andre som finnes ute på Yme-feltet, som undervannsinstallasjoner og lignende.

– Vi vil i løpet av 2016 levere en avslutningsplan for de øvrige innretninger på Yme, sier Foldnes.

Boretårnet er allerede fjernet. Det er kjøpt av selskapet Norway Energy & Drilling Center som vil sette dette opp på Ålgård i Gjesdal kommune.

Dette er Yme-skandalen