Blir dette den nye sykehustomten?

Universitetssykehuset i Stavanger er for lite, i forhold til veksten i befolkningen. Det er behov for å bygge nytt. Og Sandnes står klar med tomt til et nytt sykehus.

Somamyra

Kilder NRK har snakket med bekrefter at Somamyra er en mulig kandidat til ny sykehustomt i Sandnes.

Stavanger Universitetssjukehus ligger inneklemt og har betydelige voksesmerter. Snart er det ikke mer areal å ta a. Tall sykehuset selv sitter på viser et arealbehov i 2040 som er dobbelt så stort som det sykehuset har i dag. Det tvinger frem en nytt sjukehus.

Stanley Wirak

Stanley Wirak, ordfører i Sandnes.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Det som må være viktig, som jeg forstår at sykehuset også mener, er at det må ligge langs hovedfartsårene, langs gode kommunikasjonslinjer. Det er vel det som er problemet på Våland nå, at det ligger inneklemt i et boligområde. Her har vi jomfruelig mark, her kan vi bygge, og det kan velges ganske fritt, sier Stanley Wirak, ordfører i Sandnes.

Sandnes kommune møter sykehusledelsen

Etter det NRK erfarer kan Somamyra ved Kvadrat være det området som Sandnes kommunen vil spille inn overfor sykehusledelsen. Kilder NRK har snakket med bekrefter at det har vært lekt med denne tanken tidligere. Ordføreren selv holder kortene tett til brystet.

– Vi har ikke kommet så langt at vi har konkludert, sier Wirak.

Stavanger kommune vil helst ha sykehuset der det ligger i dag, men siden arealene er svært begrenset må det til med betydelig ekspropriasjon. Og regningen for dette må sykehuset selv betale. Derfor knytter det seg spenning til møtet Sandnes kommune skal ha med sykehusledelsen i neste måned.

– Vi trenger oss ikke på på noen som helst måte, men bare slår fast at Sandnes er midt i regionen på alle måter. Nå er det viktig å finne ut om de skal fortsette å bygge på Våland, eller begynne på nytt, sier Wirak.