Bjelland anmeldt for ærekrenkelse

Cecilie Bjelland (Ap) skal ha fortalt flere at Jone Andersen (Ap) skal ha truet henne med vold. Derfor har han anmeldt henne.

Cecilie Bjelland

Cecilie Bjelland under valgkampen i høst.

Foto: Arbeiderpartiet

Jone Andersen leverte sin anmeldelse til politiet onsdag ettermiddag, melder Stavanger Aftenblad.

Han anmelder Cecilie Bjelland, gruppeleder for Stavanger Arbeiderparti, for brudd på straffelovens paragraf 247, om ærekrenkelse.

Den som i ord eller handling opptrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

Straffeloven § 247

– Fordi jeg har hørt fra flere ulike kilder at jeg skal ha truet henne med vold. Noen sier dette kommer fra Bjelland selv. Noen sier at jeg har truet henne, andre at jeg har truet henne og familien og andre igjen at jeg har truet henne og sønnen Andreas Bjelland Eriksen. Jeg har selvsagt aldri gjort noen av delene. Dette er alvorlige beskyldninger. Jeg kan ikke leve med at min integritet krenkes på denne måten, sier Andersen til Aftenbladet.

Andersen sier han ringte Bjelland, men at han ikke fikk noe svar fra henne.

Bjelland selv svarer dette på spørsmålet om hun har mottatt voldstrusler fra Andersen:

– Nå må anmeldelsen tas til etterretning og den må behandles riktig. Mer skal jeg ikke si om det nå, sier hun til avisen.