– Statoil opptrer grådig og uetisk

I morgen behandles oljesandprosjektet i Statoils generalforsamling. I dag samles miljøforkjempere og prester i Stavanger domkirke for å aksjonere mot engasjementet.

Erling Pettersen

AKSJONERER: Stavangerbiskop Erling Pettersen etterlyser etisk refleksjon hos Statoils ledelse. Han mener de tenker økonomi i stedet for moral.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

Statoils oljesandengasjement i Canada er uetisk og uttrykk for ren grådighet, mener biskopen i Stavanger, Erling Pettersen. Dagens før oljesandprosjektet skal behandles på selskapets generalforsamling i Stavanger, retter biskopen i oljefylket kraftig kritikk både mot Statoil og den norske regjeringen.

– Jeg mener at det handler om grådighet. Når Statoil som er en operatør som betyr så mye for den norske stat klarer å bare lene seg tilbake å la være å ta hensyn til den etiske kritikken som har kommet fra så mange, sier Pettersen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Statoils Leismer oljesandprosjekt

Statoils Leismer oljesandprosjekt.

Foto: Statoil

– Forgifter natur og miljø

Det brygger opp til kirkeprotest foran Statoils generalforsamling i Stavanger i morgen. Der vil flere miljøorganisasjoner og Opplysningsvesenets kreve at Statoil trekker seg ut av det omstridte oljesandprosjektet i Canada. Nå går også biskopen i oljefylket Rogaland kraftig til rette med Statoil.

– Det skjer på områder som urfolket, canadiske indianere har retten til, og det forgifter natur og miljø i Canada på en måte som den norske offentligheten har vært veldig lite kjent med, sier Pettersen.

Statoil: – Miljømessig forsvarlig

Bård Glad Pedersen

UENIG: Bård Glad Pedersen er informasjonssjef i Statoil, og mener engasjementet i Canada er vellykket.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Informasjonssjef i Statoil, Bård Glad Pedersen, tilbakeviser med det kritikken fra biskopen i Stavanger.

– Vi opererer jo i henhold til tillatelser fra Canadiske myndigheter. Vi startet produksjon i fjor og har vist at vi kan gjennomføre en vellykket oppstart av et oljesandanlegg, og oppnår allerede industriledende resultater. Vi har også lagt frem en teknologiplan for å bedre de resultatene ytterligere, og for å redusere Co2-utslippene med 40 prosent innen 2025, legger han til.

Hva synes du om at biskopen i Stavanger engasjerer seg så sterkt og er så kritisk til Statoils engasjement?

– Vi registrerer at han er uenig med oss. Vi mener at dette kan gjennomføres på en ansvarlig måte. Vi vet at olje, også fra oljesand, vil bli nødvendig for å dekke dette voksende energibehovet, og da er det vår oppgave å utvinne disse ressursene på en måte som også er miljømessig forsvarlig. Det mener vi at vi viser at vi kan, og er åpne om alle resultater, sier Glad Pedersen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Rørledninger ved Fort McMurray i Canada

Rørledninger ved Fort McMurray i Canada.

Foto: David Boily / Scanpix/AFP

Kirken eier Statoil-aksjer for 14 millioner

Det er ikke første gang Statoils generalforsamling må behandle spørsmålet om å trekke seg ut av oljesandprosjektet i Canada. Men presset mot oljeselskapet øker. Den norske kirke eier gjennom Opplysningsvesenets fond aksjer for 14 millioner i Statoil og vil selge seg ut dersom Statoil ikke gjør helomvending.

– Det er nærmest et dovent skuldertrekk fra Statoil når de ikke tar hensyn til denne etiske kritikken. Når de sier at de ikke kan ta hensyn til enkeltaksjonærer, og at dette gjør vi på en god og ren måte og her er det økonomien som teller, så trigger det meg til å spørre; hvor er den etiske refleksjonen i Statoil-ledelsen? Det er en grunnleggende etisk og moralsk problemstilling. Statoil gjør det til økonomi, sier Pettersen.

– Kan ikke lukke oss inn i kirkerommene, og synge lovsanger

Francois Paulette

DEMONSTRERER: Indianerhøvding François Paulette var også til stede under Statoil sin generalforsamling i Stavanger i fjor.

Foto: NRK

I kveld – dagen før generalforsamlingen i Statoil – åpner biskopen dørene til domkirken i Stavanger. Der vil flere miljøorganisasjoner delta. Det vil også den canadiske indianerhøvdingen François Paulette, som også var til stede i fjor. Tidspunktet er ikke tilfeldig valgt og biskop Erling Pettersen forventer reaksjoner på sitt innspill og bruk av kirken til å markere motstand mot oljesandprosjektet.

– Reaksjonene vil sikkert ikke bli så positive, og dette er jo ikke måten å bli venn med alle i Stavanger på, sier Pettersen.

Noen vil si at kirkens menn skal forholde seg til det som skjer i kirken og ikke blande seg inn i politiske spørsmål, og spørsmål knyttet til oljesand og oljeutvinning. Hva vil du si til det?

– Vi kan ikke bare lukke oss inn i kirkerommene våre, og synge lovsanger. Kanskje den viktigste øvelsen vi kan gjøre er den som samene har lært oss. Det er når vi bøyer oss ydmykt mot jorden og hører jordens stemme at vi virkelig kan se hva lovsang dreier seg om, sier Pettersen.