- Jeg kan ikke sitte stille og se på at jeg er uskyldig dømt

Høyesterett forkastet anken i Birkedal-saken. Nå starter den tidlige Frp-politikeren arbeidet med å få saken gjenopptatt.

Høyesterett forkastet anken til Trond Birkedal.

Høyesterett har forkastet anken fra ekspolitiker Trond Birkedal, som er dømt til sju måneders fengsel for seksuell omgang med en 15-åring.

Høyesterett har forkastet anken fra ekspolitiker Trond Birkedal.

Den tidligere formannen i Fremskrittspartiets ungdom ble i Gulating lagmannsrett i oktober i fjor dømt til sju måneders ubetinget fengsel for seksuell omgang med en 15 år gamme gutt. Birkedal reagerte sterkt på dommen.

– Jeg er uskyldig dømt, sa han til NRK.

Birkedal var formann for Fremskrittspartiets Ungdom fra 2002 til 2008. Han har også vært partiets ordførerkandidat i Stavanger. Etter pågripelsen trakk han seg fra alle verv i Fremskrittspartiet.

Stavanger tingrett hadde i februar 2012 frikjent Birkedal for det samme forholdet. Men tingretten dømte ham til 60 dagers fengsel, hvorav 40 dager betinget, for uanstendig atferd mot ni gutter, noe han hadde tilstått.

Fornærma i Birkedal-saka

Gulating lagmannsrett i oktober i fjor dømt til sju måneders ubetinget fengsel for seksuell omgang med en 15 år gamme gutt.

Foto: Ingrid Haukelidsæter / Tegning

Anket alt utenom skyldspørsmålet

Birkedal anket både over straffeutmåling, lovanvendelse og saksbehandling. Skyldspørsmålet kunne ikke ankes.

Høyesteretts ankeutvalg sa kun ja til å vurdere straffeutmålingen på nytt. I den forbindelse har landets høyeste domstol også vurdert om det var riktig av lagmannsretten å utmåle en samlet straff for forhold Birkedal ble rettskraftig dømt for i tingretten.

– Vi mener lagmannsretten ikke kunne overprøve tingrettens straffeutmåling for de forhold som var endelig avgjort, og at straffen er blitt for streng, sier Birkedals advokat, John Christian Elden.

Birkedalsaken i Høyesterett

Trond Birkedals forsvarsadvokat John Christian Elden (til høyre) og statsadvokat Tormod Haugnes før Høyesteretts behandling av straffeutmålingen i saken mot Trond Birkedal. Gulating Lagmannsrett dømte Birkedal til fengsel i syv måneder for seksuell omgang med mindreårig.

Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

– Samlet straff var riktig

Høyesterett gir Birkedal medhold i at det ikke var riktig av lagmannsretten å foreta noen helt ny og selvstendig vurdering av straffen for disse forholdene. Den samlete straffen lagmannsretten hadde fastsatt var imidlertid blitt riktig, slik at anken likevel ble forkastet.

Birkedal var selv til stede i Høyesteretts første avdeling da hans advokat, John Christian Elden prosederte saken for ham tirsdag.

Birkedal jobber også for å få sin sak gjenopptatt. Da må i så fall saken fremmes for Gjenopptakelseskommisjonen.

– Kan ikke sitte rolig og se på at jeg er uskyldig dømt

– Det er ikke noen god følelse. Spesielt når de gir meg rett i dommen sin, men sier at de likevel ikke vil endre på straffen. Det er en litt ekkel følelse å sitte igjen med, sier Trond Birkedal til NRK.

Birkedal sier at han likevel tar avgjørelsen til etterretning. Han jobber fortsatt for at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal se nærmere på bevisvurderingene i saken hans.

Trond Birkedal etter domsavsigelsen

Birkedal jobber også for å få sin sak gjenopptatt. Da må i så fall saken fremmes for Gjenopptakelseskommisjonen

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– I dag starter jeg arbeidet med gjenopptagelsessøknad. Jeg vil prøve å få saken gjenopptatt i lagmannsretten. Det er kommet nye opplysninger siden dommen. Jeg mener det er ting i dommen som ikke er drøftet godt nok som gir grunnlag for gjenopptagelse, sier Birkedal.

Han vil foreløpig ikke si noe om hva slags nye opplysninger han snakker om. Nå skal dokumentene fra rettsinnstansene gås gjennom før han sammen med advokat John Christian Elden utarbeider søknaden om gjenopptagelse,

– Jeg kan ikke stille å se på på at jeg er uskyldig dømt for noe jeg ikke har gjort. Derfor vil jeg bruke de mulighetene jeg har for å få saken tatt opp på ny, sier Birkedal.

Fornærmede er veldig fornøyd med Høyesteretts avgjørelse

Hege Salomon er bistandsadvokat for fornærmede, som nå er nitten år gammel. Hun sier at klienten hennes er veldig fornøyd med at Høyesterett forkastet Birkedals anke.

– Det aller viktigste for ham var jo den avgjølsen som lagmannsretten traff der de enstemmig fant Birkedal skyldig i det mest alvorlige forholdet, sier hun.

Salomon mener det er viktig at man nå er ferdig med saken. Klienten hennes tar likevel til etterretning at Birkedal vil arbeide for gjenopptakelse.

Hege Salomon

Hege Salomon er bistandsadvokat for fornærmede, som nå er nitten år gammel. Hun sier at klienten hennes er veldig fornøyd med at Høyesterett forkastet Birkedals anke.

Foto: Sindre Løkstad/NRK

– Vi er trygge på at rettssystemet fungerer hensiktsmessig. Så får vi se hva som blir resultatet, sier Salomon.

Bistandsadvokaten kjenner ikke til at det er kommet nye opplysninger som er relevante i saken.

– Det har jo vært forsøkt å lage veldig mye støy i denne saken, også i lagmannsretten, med mye bevisførsel som etter min mening var helt irrelevant, uten at man ble hørt med det. Såvidt jeg vet er det ikke noe nytt utover det, sier Salomon.