Birkedal advarer mot politiske broilere

Ekspolitiker Trond Birkedal skriver bok. Han mener mange heltidspolitikere befinner seg i sin egen boble, fjernt fra det virkelige livet.

Trond Birkedal på landsmøte i 2007

Trond Birkedal var ordførerkandidat i Stavanger da han for to år siden ble tiltalt for seksuelle overgrep.

Foto: Johansen, Geir Otto / SCANPIX

– Jeg var en broiler selv. Jeg var fulltidspolitiker fra jeg gikk ut av videregående skole. Jeg mener det fører med seg en del demokratiske problemer.

Den overgrepsdømte tidligere Frp-toppen skriver nå en bok hvor han problematiserer den politiske broileren. Boken har arbeidstittelen «Fra broilerfabrikken».

Les også: - Du lever i en liten boble

Les også: - Blir det for mye betalt, blir det en karrierevei

– Vanlige folk, vanlige organisasjoner synes det er vanskelig å påvirke politikere. Det blir enda verre jo proffere politikerne blir. Jeg synes det er et demokratisk problem hvis det etter hvert er slik at du må kunne kjøpe deg tjenester fra Firsthouse og andre rådgivingsfirmaer for å kunne påvirke politikerne, sier Birkedal til NRK.

– Et demokratisk problem

Trond Birkedal var ordførerkandidat i Stavanger da han for to år siden ble tiltalt for seksuelle overgrep. Da trakk han seg fra alle politiske verv. Den tidligere formannen i Fremskrittspartiets ungdom ble i Gulating lagmannsrett i oktober i fjor dømt til sju måneders ubetinget fengsel for seksuell omgang med en 15 år gammel gutt.

Trond Birkedal etter rettssaka

Trond Birkedal ble høsten 2012 dømt for seksuell omgang med en 15 år gammel gutt.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

To år etter at Birkedal forsvant ut av politikken, mener han mange politikere befinner seg inne i sin egen boble. Han var en av dem. Politikk tok all hans tid. Han ble valgt inn i bystyret allerede som 19-åring, var formann i FpU i seks år, var medlem i Frps sentralstyre og ble gruppeleder for Frp i Stavanger som 27-åring. Politikken tok all hans tid.

Det er mer viktig å bli sett og hørt, enn den jobben du faktisk gjør.

Trond Birkedal, eks Frp-politiker

Birkedal mener det kan være et demokratisk problem at stadig flere etablerer seg som heltidspolitikere i ung alder og knapt har noen annen erfaring.

Les også: – Jeg har kastet bort mange meningsløse timer på Stortinget

– Hvis du skal ha reell makt og innflytelse og kunne påvirke i stor grad, så er det en ubetinget fordel at du har jobbet mye med politikk, er fulltidspolitiker, for å skjønne hvorda det politiske systemet og politiske spillet fungerer. Ulempen er jo at du mister litt perspektivet på hva som er viktig. Du mister litt kontakt med hva som foregår ute i det virkelige liv. Veldig mange ting blir teoretiske for deg, sier Birkedal.

Kian Reme, Leif Johan Sevland og Trond Birkedal

Trond Birkedal var en av de fremste politiske broilerne i Stavanger-politikken for tre, fire år siden. Her er han fotgrafert sammen med daværende ordfører Leif Johan Sevland og AP-leder Odd Kristian Reme.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Gapet blir større og større

Han snakker ut fra erfaring og en ny form for selverkjennelse. Men han mener samtidig å registrere en utvikling der lokaldemokratiet står overfor en stor utfordring.

– Hvis det hele tiden kommer nye sånne polikere som ikke er fulltid, og de som er på fulltid sitter igjen og igjen, så er det klart at gapet mellom dem som kan og som sitter på innsiden, og den som hele tiden kommer som nye, blir større og større, sier ekspolitikeren.

Birkedal mener Stavanger hverken er bedre eller verre enn andre steder. Politikken preges av at et lite knippe heltidspolitikere har makt og innflytelse og der det meste er avgjort på forhånd.

– Viktigere å bli sett og hørt enn den jobben du gjør

Skillelinjene mellom partiene er blitt mindre, og bystyret, kommunens øverste organ og selve grunnlaget for lokaldemokratiet, har liten reell makt.

– Det er noen få i Stavanger som bestemmer hva politikken skal være, sier Birkedal.

– Blir de politiske broilerne viktigere og viktigere for partiene i årene fremover?

– Så lenge medieutviklingen fortsetter slik den gjør, der det blir mer og mer krav til profesjonalitet, der det er mer viktig å bli sett og hørt, enn den jobben du faktisk gjør. Alt dette gjør at partiene ser at de har brukt for den typen folk. Problemet er hvis det bare er fulltidspolitkerne, broilerne som bestemmer. Da får du feil utvikling, sier Birkedal.