Billettkutt - men ikke i Rogaland

Måneds- og årskortene til NSB blir fra 14. oktober
20 prosent rimeligere. Rabattordningen vil imidlertid ikke gjelde i områder med billettsamarbeid.Dette omfatter for eksempel Ruter i Oslo og Akershus, Kolumbus i Rogaland og AtB i Sør-Trøndelag. Rabattordningen på 20 prosent er et resultat av budsjettforliket på Stortinget mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og støttepartiene Venstre og KrF. (©NTB)