NRK Meny
Normal

Delte meninger om flytting av matjord

«Matjord er ikke en fornybar ressurs». Det er ett av argumentene mot å flytte god matjord fra utbyggingsområder til en jordbank. Ideen får både god og dårlig respons.

Frøyland

Terje Halleland i FrP mener en jordbank kan være aktuell blant annet her på Frøyland i Time.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Ola Andreas Byrkjedal

Ola Andreas Byrkjedal i Rogaland Bondelag vil la matjorden ligge i fred.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Jorden er best vernet når den får ligge der den er, sier leder i Rogaland Bondelag, Ola Andreas Byrkjedal.

Hvert år går rundt 1000 mål landbruksjord tapt i fylket, til veier, boliger og andre utbyggingsformål. Mye av det er god matjord som kunne vært brukt andre steder. Derfor støtter Byrkjedal tanken som ble lansert i Lokalen nylig, om en jordbank der matjorda kan deponeres og brukes andre steder.

God ressurs vi kan bruke

Geir Skadberg

Geir Skadberg er assisterende landbruksdirektør i Rogaland.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Det er mye bedre å blir brukt til å produsere mat på, enn å forsvinne. Dessverre har jeg sett i tidligere tider at god matjord har havnet på bunnen av store fyllinger i regionen, sier Byrkjedal.

– Vi snakker om ganske store arealer som er godkjent for nedbygging, og da må en se på de matjordmengdene som en ressurs som vi kan bruke, sier assisterende landbruksdirektør i Rogaland, Geir Skadberg.

Vil gå lenger

Terje Halleland

Terje Halleland i Frp er positiv til ideen om jordbanker, og vil strekke den enda lenger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Fylkesvaraordfører Terje Halleland fra Frp mener at den omstridte landbruksjorda på Frøyland kan egne seg godt til å flyttes til et annet sted.

– Jeg syns at ansvarlige kommuner burde tatt initiativ til å lage muligheter for deponi av matjord, sier Halleland.

Halleland ønsker også å gå lenger. Han mener en type jordbank bør kunne brukes til å flytte matjord og dermed frigjøre utbyggingsområder som i dag blir båndlagt av jordvernhensyn.

– Det hadde vært mye enklere med byutvikling og samfunnsplanlegging, kollektivtrafikk i de områdene, samtidig som vi hadde klart å fått landbruket plassert der det er bedre egnet enn i veldig bynære strøk, sier Halleland.

Det passet veldig godt med planene

Blant annet mener Halleland at dette kan gjøres på Frøyland i Time, der fylke og kommuner vil bygge boliger på 350 mål landbruksjord i forbindelse med Bybåndet sør.

– Det passet veldig godt for planleggingen av boliger og kollektivtrassé med en utbygging der, og det vil tape mye av intensjonen med planene for bybanesør hvis vi ikke får bygge der nede. Om vi kunne erstattet det med å få et nytt dyrkbart areal et annet sted i Rogaland, ville de vært en grimlende idé, sier Halleland.

– Der ligger det århundrer bak, og godt stell av bonden

Men en slik jordbank vil hverken bondelaget eller assisterende landbruksdirektør Geir Skadberg være med på.

– Nei, overhode ikke! Du må huske det at god dyrkingsjord gjør seg ikke selv, og der ligger det århundrer bak, og godt stell av bonden, forklarer Skadberg.

– På ingen måte! Matjord er en ikke-fornybar ressurs, og den må tas vare på for matproduksjonen for fremtidige generasjoner. Det tar mange mange år å opparbeide god matjord og god struktur i jorden, og det å begynne å grave i den og flytte den, da taper du den kvaliteten som er på en god matjord, legger Byrkjedal i bondelaget til.