BESØKSREKORD PÅ STAVANGER MUSEUM:

Nesten 192 000 besøkende var innom Stavanger Museum (MUST) i fjor. Det er en økning på 14 prosent fra året før. – Vi gleder oss over en positiv utvikling og vil fortsette å utvikle museets arenaer til pulserende, attraktive møteplasser gjennom fornying av publikumsfasiliteter og utvikling av nye utstillinger og arrangementer, sier administrerende direkte for Stavanger Museum Siri Aavitsland.