NRK Meny
Normal

Besøksforbud blir gitt annenhver dag

Vold i nære relasjoner er et stort problem i Rogaland. Annenhver dag får personer som er truende til å utøve vold mot en av sine nære, forbud mot å oppsøke vedkommende.

Bare i Rogaland politidistrikt er det mellom 450 og 500 straffesaker relatert til vold i nære relasjoner.

Hvert eneste år blir opp mot 150.000 personer utsatt for vold fra noen de kjenner godt.

– Bare i Rogaland politidistrikt er det mellom 450 og 500 straffesaker i året, i tillegg kommer andre tiltak, sier familievoldskoordinator i politidistriktet, Kjell Vignes.

Vi deler ut en ny voldsalarm hver uke. Dette sier litt om omgfanget...

Kjell Vignes, familievoldskoordinator

Politiet lanserer i dag kampanjen «Hvor lite skal du finne deg i?» mot vold i nære relasjoner. På en egen nettside er det mulig å sjekke faresignalene.

Kampanjen skal bidra til å senke terskelen for å be om hjelp eller varsle dersom man er bekymret for at noen utsettes for vold eller overgrep i nære relasjoner.

Nær 200 får besøksforbud

Mange personer i fylket er ilagt forbud om å komme i nærheten av personer de er truende til å utøve vold mot.

– Gjennomsnittlig ilegger vi besøksforbud annenhver dag, i saker vedrørende vold i nære relasjoner, sier Vignes.

Det deles også ut voldsalarmer for personer som står i fare for å bli voldsutsatt.

– Vi deler ut en ny voldsalarm hver uke. Dette sier litt om omfanget, sier han.

Straffeloven skjerpet

I den nye straffeloven som trådte i kraft 1. oktober, er for øvrig reaksjonene på vold i familien og andre nære relasjoner skjerpet kraftig.

  • Strafferammen for grov mishandling i nære relasjoner er nå 6 til 15 år.
  • For enkelte tilfeller av grov omsorgsunndragelse av mindreårige er straffen doblet.
  • Strafferammen for kjønnslemlestelse spenner fra fire til seks års fengsel.

Dessuten er seksuell omgang og handling med barn under 14 år klassifisert som voldtekt.

Få anmelder volden

Bare en fjerdedel av kvinner som utsettes for grov vold i nære relasjoner, anmelder forholdet, ifølge politiet.

– Denne kampanjen forplikter. Politiet må prioritere sakene, måten de treffer menneskene på og måten mennesker føler de blir møtt er viktig, sa justisminister Anders Anundsen (Frp) under politiets pressekonferanse i Sandvika torsdag.

– De utsatte må sette premissene. Ofre skal følges opp gjennom samarbeid mellom politi og støtteapparatene, sier Anundsen.