Beslagla 59 ulovlige teiner og ruser

Beslaget tyder på at ikke alle vet helt hva de holder på med, mener Ådne Aanesen i Ryfylke friluftsråd.

Beslaga ulovlige teiner

Dette er bare noen av teinene som ble dratt opp under aksjonen.

Foto: Ådne Aanensen

drar opp ulovlige teiner

I AKSJON: Her drar Ryfylke friluftsråd opp de ulovlige teinene.

Foto: Ådne Aanesen

Det var Kystvakten som gjorde det store beslaget i Ryfylke i går i en fellesaksjon mellom Friluftsrådet Vest, Ryfylke friluftsråd, kystvaktskipet Tor og fiskeridirektoratet.

– Det var spesielt teiner vi fant. Vi beslagla 29 teiner, men vi kontrollerte cirka 35, så det er et tegn på at ikke alle vet hvordan de skal merke redskapene sine, eller hvilke regler som gjelder, sier Ådne Aanesen i Ryfylke friluftsråd.

– Hva var det som var galt med dem?

– De var ikke merket på dobben, Der skal man merke med navn og adresse, eller telefonnummer, slik at vi kan få kontakt med dem om vi ønsker det, sier Aanesen.

Må ha rømningsvei for hummeren

Flere av teinene i beslaget hadde heller ikke riktig rømningsvei.

– Det skal være to flyktåpninger i hver teine, og de skal være på 80 millimeter. I mange av teinene vi fant nå var det flyktåpninger, men de var tettet igjen med ståltråd, og andre hadde åpning på 60 millimeter i stedet for 80, sier han.

Ryfylke friluftsråd ser alvorlig på handlingen.

– Det er en ulovlig handling, og det er klart at vi vet at hummeren er rødlistet. Det vil si at hvis vi ønsker å ha hummer, så bør en fiske etter hummer når det er lov, og så må vi ha rømningsveier for den i teinene når vi skal fiske etter krabbe, sier Aanensen.