Beslag av smykker og armbåndsur

Politiet på Karmøy har beslaglagt armbåndsur og smykker for millionbeløp hos en næringsdrivende til dekning for betydelige skattekrav. Det skriver Haugesunds Avis. Bakgrunnen for beslaget er ifølge avisen et bokettersyn på et serveringssted på Karmøy. Ettersynet avslørte at betydelige beløp er unndratt fra beskatning og beregning av merverdiavgift. Haugaland tingrett har nå avsagt kjennelse som gir namsmannen rett til å ta arrest i serveringsstedets og innehaverens verdier.