– Hvis de var Ingebrigtsens marionetter, skulle de gått i takt

Aktor i innsidesaken har bevisst latt være å nevne ting som kan tale til Fred A. Ingebrigtsen og de andre tiltaltes fordel, mener forsvarerne.

Fred A. Ingebrigtsen

Påtalemyndigheten mener at Fred A. Ingebrigtsen styrte alt, og kjøpte aksjer gjennom de medtiltalte. Hans forsvarer, Bjørn Stordrange, mener de medtiltalte flere ganger har handlet på tvers av hverandre.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Birgitte Budal Løvlund og Hans Christian Koss

Aktor, statsadvokat Birgitte Budal Løvlund og Hans Christian Koss (statsadvokat i Økokrim).

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Jeg ser ikke noe annet motiv enn et ønske om å sverte, sa Bjørn Stordrange, forsvarer for Fred A. Ingebrigtsen.

I innsiderettssaken i Stavanger får forsvarerne nå komme med sine bemerkninger til aktoratets innledningsforedrag, som pågikk nesten hele sist uke.

Mandag hadde blant andre advokat Stordrange og Odd Rune Torstrup ordet. Stordrange la særlig vekt på punkter som ble tatt ut av siktelsen før det ble tiltale.

Langet ut etter telefonsamtale

Aktor Birgitte Budal Løvlund spilte sist uke av en rekke telefonsamtaler de tiltalte hadde hatt med aksjemeglerne sine. Stordrange reagerte på spesielt én av disse.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bjørn Stordrange (t.v.) og Odd Rune Torstrup

Bjørn Stordrange sammen med Odd Rune Torstrup. Sistnevnte forsvarer Ingebrigtsens svoger.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

I samtalen han viste til, ba den medtiltalte 46-åringen sin megler om å selge Acta-aksjer, angivelig etter å ha fått innsideinformasjon fra Ingebrigtsen.

– Men etter pågripelsen ble det klart at det ikke var Ingebrigtsen som var kilden til disse opplysningene. Hun (aktor) lar likevel være å nevne at 46-åringen opptrådte helt korrekt, sier Stordrange.

– Var ikke marionetter

I rettssaken sist uke la aktoratet fram en rekke samtaler og pengeoverføringer de mener viser at Ingebrigtsen styrte alt, og selv kjøpte aksjer gjennom de medtiltalte.

Men flere av de tiltalte handler også stadig på tvers av det en skulle tro var planen, påpeker Stordrange,

– Hvis det var sånn at alle handlet på vegne av Ingebrigtsen, hvorfor handlet de da i motsatt retning av hverandre? Én solgte og én kjøpte samme dag. Hvis de var marionetter, skulle en tro at de gikk i takt, sa forsvareren.

– Nokså omtrentlig

Stordrange fikk støtte av svogerens forsvarer, Odd Rune Torstrup.

– Aktors innledningsforedrag var subjektivt og prosederende, sa han, og viste blant annet til at de tiltalte handlet med Acta-aksjer, men også med andre verdipapirer.

– Det samlede volumet i tiltaleperioden er to milliarder kroner i Acta-aksjer, og 1,8 milliarder i andre aksjer. Påtalemyndigheten vet at det har vært handel med andre aksjer, men det er ikke med i tiltalen. Nokså omtrentlig, sa Torstrup.

Fred Ingebrigtsen starter sin forklaring senere denne uken.