Beroliger vordende mødre om tarmbakterie

Stavanger universitetssykehus ber gravide om ikke å bekymre seg unødig etter utbrudd av en tarmbakterie blant nyfødte ved sykehuset.

Nyfødtavdelingen ved SUS

I alt 14 nyfødte barn er isolert etter smitteutbruddet av tarmbakterier ved Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Kees Fjellvang / NRK

Før helgen ble det kjent at tarmbakterien klebsiella pneumoniae har smittet flere nyfødte barn ved Stavanger universitetssykehus, og på fredag døde en nyfødt gutt etter å ha blitt smittet av tarmbakterien. Mange bekymrede foreldre har siden kontaktet sykehuset.

– Det er helt naturlig at de som går gravide og vet de skal inn her er bekymret for at nettopp deres eget barn skal bli smittet. Derfor mener vi det er viktig å si at det ikke er noe større fare nå enn tidligere, sier Oddrun Hompland, jordmor ved Stavanger universitetssykehus.

Hompland påpeker at både voksne og barn kan være bærer av bakterien uten å ha verken symptomer eller sykdom. Men for alvorlig syke eller premature barn kan bakterien føre til infeksjoner som urinveisinfeksjoner og lungebetennelser.

Det er dette som har skjedd ved sykehuset i Stavanger.

Sendes til andre sykehus

Mødrene som står i fare for å føde før termin, blir overført til andre sykehus. Dersom det ikke oppdages i forkant av fødselen blir barna overført til sykehus like etter fødselen for å unngå smitte.

Oddrun Hompland

Oddrun Hompland forstår at foreldre bekymrer seg, men påpeker at faren for smitte blant friske barn ikke er større nå enn ellers.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– De vi er redde for er mødrene som føder lenge før tiden. Disse blir overført til andre avdelinger for å unngå at det blir for mange barn på nyfødt-intensivavdelingen, sier Hompland.

I tillegg har sykehuset doblet bemanningen på prematuravdelingen for å kunne opprettholde isolasjonen.

Isolat i flere måneder

14 for tidlig fødte barn er isolert på intensivavdelingen for nyfødte ved sykehuset. Fire av disse er smittet av bakterien, men har ikke utviklet sykdom.

Et av barnene er sendt til Rikshospitalet, men ikke grunnet bakterien, opplyser sykehuset.

De smittede barnene ligger isolert på en egen avdeling, for å unngå å smitte andre for tidlig fødte barn, og må trolig bli liggende i isolat i flere måneder som følge av smitteutbruddet.

Trange lokaler trolig grunnen til utbrudd

Smittekilden er foreløpig ikke kjent, men at overfylte lokaler kan ha vært en medvirkende årsak til utbruddet utelukkes ikke.

– Vi tror det henger sammen med at denne avdelingen i perioder er veldig belastet med et stort antall nyfødte. Det blir veldig overfylt og spredningen av disse bakteriene skjer da lettere. Dette er en bakterie som spres lett og som er i miljøet på nyfødtavdelingen, sier smittevernoverlege Jon Sundal ved Stavanger universitetssjukehus.