Beredskapspenger til Preikestolen etter travel sommer

Turistforeningen og Stiftelsen Preikestolen jubler etter bevilgningen på to millioner kroner i en beredskapspakke for Preikestolen og Kjerag over statsbudsjettet.

Ålgård Skolekoprs holder konsert på Preikestolen

Preikestolen får mer penger.

Foto: Ole Omland

Det er satt av 7,5 millioner kroner til prosjektet Nasjonale turiststier i budsjettpakken som de borgerlige partiene ble enige om i helgen.

Kjerag og Preikestolen er blant turmålene som får penger.

Audun Rake

Audun Rake i Stiftelsen Preikestolen kaller bevilgingene for et gjennombrudd for det de har jobbet for.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Audun Rake i Stiftelsen Preikestolen er storfornøyd med å få staten med på å finansiere tilrettelegging og vedlikehold av populære turområder.

– Dette er et gjennombrudd for det vi har arbeidet for i lang tid. Jeg tipper midlene blir kanalisert via Klima- og Miljødirektoratet, men det gjenstår å se, skriver han i en e-post til NRK.

I uken som kommer skal stiftelsen finne ut mer om bakgrunnen for bevilgingene og hvordan de skal håndteres.

– Jeg regner med at det også kommer initiativ fra statlig hold, men de må nå få lov til å summe seg litt der inne.

Rekordår

Preikestolen opplevde ny besøksrekord i år, og hjelpemannskapene i området fikk samtidig en økning i antall redningsoppdrag.

Totalt 285.000 personer tok seg opp på Preikestolen i sommer, noe som er 10.000 flere enn rekordsommeren 2015.

Det er også satt av 2 millioner kroner til beredskapstiltak for Kjerag og Preikestolen i statsbudsjettet.

NHO fornøyd

I et brev til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget tidligere i høst foreslo Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Reiseliv å sette av 10 millioner kroner årlig til sikring av slitasjeutsatte turiststier.

– Det er veldig positivt at vårt forslag om Nasjonale turiststier har fått gjennomslag, og at staten tar sin del av ansvaret for vedlikehold av populære turmål, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Det var daglig leder Trygve Sunde Kolderup i turoperatøren Hvitserk som først foreslo å opprette Nasjonale turiststier for å møte utfordringene med manglende infrastruktur ved de mest kjente turdestinasjonene.