Ber om møte med statsråder

Fylkespolitikerne ber om et møte med både samferdselsministeren og kommunalministeren for å få avklart om det kan nektes privat ferjedrift over Høgsfjorden, skriver Aftenbladet. De frykter privat ferje vil redusere bominntektene i Ryfast.