Ber om hjelp til å telle bostedløse

Husbanken vil finne ut hvor mange mennesker i Norge som mangler fast sted å bo. De ber alle som er i kontakt med bostedsløse, om å hjelpe til.

Rusmisbrukere

Ingen vet nøyaktig hvor mange mennesker i Norge som ikke har noe sted å bo. Og det er ikke bare de som sover på gata som regnes som bostedsløse. Illustrasjonsfoto.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

I 2012 var det 6259 bostedsløse her i landet. Siden da har det ikke vært noen telling, slik at ingen i dag kjenner det nøyaktige tallet.

Derfor har Husbanken engasjert Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) til å gjennomføre en storstilt kartlegging. Tellinga skal foregå i løpet av ei uke i månedsskiftet november/desember, skriver Husbanken i en pressemelding.

Ikke bare de på gata

Guri Bergo, regiondirektør i Husbanken

Regiondirektør Guri Bergo i Husbanken mener kartlegginga vil gi kommunene et godt grunnlag for å hjelpe bostedsløse.

Foto: Arild Sønstrød

– Når vi vet hvor ødeleggende bostedsløshet er for en persons liv og utviklingsmuligheter, må vi sørge for at så få som mulig havner i en slik situasjon. Alle trenger en base å jobbe ut fra, hvis de skal klare å komme seg ut av vanskelige livssituasjoner. sier Husbankens regiondirektør, Guri Bergo.

Som bostedsløse regnes ikke bare de som sover på gata. Men også personer som ikke har et sted å bo, som ikke har et sted å være kommende natt, og som er henvist til tilfeldige boalternativ, eller bor midlertidig hos familie, venner og kjente. Også personer som skal løslates fra fengsel eller skrives ut fra institusjon innen to måneder uten å ha en ventende bolig, regnes som bostedsløse.

Ber alle kommuner hjelpe til

– Vi trenger hjelp fra alle som er i kontakt med personer som ikke har en stabil, trygg og god bosituasjon, sier Bergo.

Husbanken ber derfor alle i det kommunale, statlige og private hjelpeapparatet som er i kontakt med bostedsløse personer, om å bidra til registreringa.

Fanger opp flere

Eli Karin Fosse

Nav-direktør i Stavanger, Eli Karin Fosse, sier flere tjenester i kommunen kommer til å bli engasjert i kartlegginga.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Stavanger kommune har vært med på slike kartlegginger tidligere også. Nav-direktør i kommunen, Eli Karin Fosse, sier de har god nytte av arbeidet, selv om kommunen har ganske god oversikt over flere grupper.

– Men siden definisjonen av bostedsløse er såpass vid her, betyr det at vi også fanger opp folk vi vanligvis ikke har så mye kontakt med og får et bredere bilde, sier hun.

– Dessuten gir tellingen oss et grunnlag for å sammenligne Stavanger med andre storkommuner, og for å kunne se utviklinga over tid.

Sjette kartlegging

Dette blir den sjette kartlegginga av bostedsløshet som gjennomføres i Norge. Tidligere tellinger omfattet bare et utvalg kommuner, mens denne gangen er alle norske kommuner med. Kartleggingene gir sammenlignbare data om bostedsløse personer over en periode på 20 år.

22 prosent av de bostedsløse i forrige telling opplevde boligproblemet som akutt, mens over 30 prosent hadde vært bostedsløse gjentatte ganger over mange år. Mange slet med rusavhengighet og psykisk sykdom.