BER LANDETS MINSTE KOMMUNE OM HJELP

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Imdi, har bedt Utsira ta i mot tolv flyktninger neste år, og minst 14 året etter. Tidligere i år tok Utsira i mot sine første flyktninger, som var en småbarnsfamilie fra Somalia. Direktoratet ber Utsira spesielt vurdere om kommunen kan bosette enslige flyktninger under 15 år.

Flere nyheter fra Rogaland