BER KS STOPPE STREIKEN:

Flertallspartiene i Stavanger ber KS ta initiativ til å få stoppa lærerstreiken. Partiene kan ikke se at kravet om mer bunden arbeidstid er veien å gå for å sikre tilgang på gode lærere, heter det i brevet som blant annet er undertegna av ordfører Christine Sagen Helgø. Høyre, Krf, Venstre og Senterpartiet i Stavanger frykter at streiken raskt kan få konsekvenser for både å beholde lærere og rekruttere nye.