NRK Meny
Normal

Ber kommunen spørre flyktningene til råds

Bare 45 prosent av flyktningene i Stavanger går rett ut i arbeid eller utdanning etter gjennomført introduksjonsprogram. Rogaland revisjon anbefaler brukerundersøkelser blant flyktningene som ett tiltak for å få opp tallet.

Norsktime ved Johannes læringssenter i Stavanger

Deltakere på introduksjonsprogram som Rogaland revisjon har intervjua, etterlyser tettere kontakt med Nav undervegs i programmet. Her fra norsktime ved Johannes læringssenter i Stavanger.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Regjeringas målsetting er at 55 prosent av flyktningene skal være i arbeid eller utdanning direkte etter gjennomført introduksjonsprogram. Selv om Stavanger langt fra er dårligst i kassen, har kommunen, i likhet med mange andre, et godt stykke igjen til å nå det tallet.

Det slår Rogaland revisjon fast etter at de på oppdrag fra kommunen har undersøkt hvordan Stavanger jobber med bosetting og integrering av flyktninger.

I gjennomsnitt de siste fire åra er tallet i Stavanger 45 prosent, i Rogaland 46 prosent og i landet som helhet 46 prosent.

Ett år etter fullført introduksjonsprogram er snittet for de fire siste åra 65 prosent i arbeid eller utdanning i Stavanger, 66 prosent i Rogaland og 62 prosent på landsbasis. Den nasjonale målsettinga er 70 prosent.

Anbefaler brukerundersøkelser

Ett av tiltaka Rogaland revisjon foreslår, er å gjennomføre brukerundersøkelser blant de nyankomne flyktningene, slik kommunene gjør blant en rekke andre mottakere av kommunale tjenester.

Fagansvarlig for forvaltning i Rogaland revisjon, Bernt Mæland, kjenner ikke til om andre kommuner har gjennomført brukerundersøkelser blant flyktninger. Men han mener det er viktig at kommunene setter seg inn i hvordan brukerne opplever tjenestene deres.

– Dette er kanskje særlig viktig for denne gruppa der språk- og/eller kulturforskjeller kan gjøre at ting blir forstått annerledes av brukerne enn av kommunen, sier Mæland.

I sin kommentar til rapporten sier rådmannen seg også positiv til å gjennomføre brukerundersøkelser blant flyktningene. Men planene for disse i 2016 er allerede lagt, skriver rådmannen, som mener man må vurdere dette når prioriteringene for 2017 skal gjennomføres.

Flyktning i praksisplass

Bare 45 prosent av flyktningene i Stavanger går direkte fra introduksjonsprogram til jobb eller utdanning. Rogaland revisjon anbefaler brukerundersøkelser blant flyktningene for å få opp tallet.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Tettere kontakt med Nav

I mangel av slike undersøkelser har revisjonen sjøl intervjua sju tilfeldige deltakere på introduksjonsprogram.

Her bor flyktningene i Stavanger

Andelen flyktningboliger i de ulike levekårssonene i Stavanger. (Kilde: Stavanger kommune, ved Flyktningseksjonen)

Foto: Kart: Rogaland revisjon

Ifølge rapporten er deltakerne stort sett fornøyde, men «deltakerne legger imidlertid ikke skjul på at de hadde forventninger om at språkpraksis skulle være en døråpner for relevant jobb».

Deltagerne ønsker derfor et tettere samarbeid med Nav, og dette følger Rogaland revisjon opp i sine anbefalinger til kommunen.

Politikerne i Stavanger bystyre skal diskutere rapporten mandag ettermiddag. Forslaget til vedtak inneholder både at rådmannen skal ta initiativ til et tettere samarbeid med Nav med tanke på språkpraksis, og legge fram en sak om hvordan kommunen skal nå de nasjonale målsettingene om å få flyktningene raskt ut i arbeid eller utdanning.