BER FOLK SJEKKE BÅTENE SINE:

Den høye vannstanden har gjort at flere båter har slitt seg i Luravika i Sandnes. Det oppfordres om å sjekke fortøyinger om man har båt, vannstanden er allerede høy, og forventes å stige utover ettermiddagen.