– Meningsløst å selge beredskapslager

Landbruksminister Sylvi Listhaug ber bøndene ordne opp i saken om beredskapslageret i Stavanger. Senterpartiet kaller salget meningsløst.

Stavanger havnesilo

Stavanger havnesilo kan snart være historie. Siloen skal selges, og det betyr at landets siste beredskapslager for korn forsvinner.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Politiske partier og bønder har protestert kraftig etter at nyheten kom om at Cermaq og Felleskjøpet vil selge havnesiloen i Stavanger.

Siloen er landets eneste gjenværende beredskapslager for korn, men har ikke hatt korn på lager på mange år. Nå vil eierne kvitte seg med eiendommen, og sannsynligheten er stor for at det blir boliger på tomta. Både Senterpartiet, SV og Miljøpartiet de grønne har bedte landbruksministeren redde lageret, men uten hell. Nå vil landbruksministeren at Felleskjøpet selv ordner opp.

– Engasjementet for beredskapslagring av korn er stort blant bøndene, som eier Felleskjøpet Agri. […] Jeg forventer at Felleskjøpet rydder opp selv. Enten kan de trekke seg fra salget, eller så kan de kjøpe siloene selv, sier Sylvi Listhaug til Nationen.

– Meningsløst

Marit Arnstad

Marit Arnstad kaller salget av siloen meningsløst.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Staten eier 60 prosent av Cermaq som igjen eier siloen sammen med Felleskjøpet. Det er flere som har meldt sin interesse for å bygge boliger på tomten, men salget er ikke fullført.

Senterpartiets Geir Pollestad har gått ut flere ganger og argumentert mot salget, og han og partifeller Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum hari dag overlevere forslag til Stortinget om å stoppe salget.

– Vi vil be om at regjeringen sikrer kontroll over kornsiloene i Stavanger. Saken har blitt enda viktigere etter at to av verdens største korneksportører, Ukraina og Russland, har havnet i konflikt. Det utenkelige er et steg nærmere, sier Pollestad.

– Det vil være meningsløst å selge den eiendommen som egner seg best som kornlager i hele Norge. Dersom regjeringen mener alvor med en utredning om beredskapslager for korn kan den ikke samtidig ødelegge muligheten for å etablere et slikt lager ved å tillate salg av Stavanger Kornsilo, sier Marit Arnstad, leder i Næringskomiteen.

Engasjerer seg på sosiale medier

Facebookaksjon for kornlager

Flere engasjerer seg for kornsiloen på sosiale nettsider.

Foto: Skjermdump

Mens de protesterende partiene understreker at det er paradoksalt at det skal greies ut om Norge trenger et beredskapslager for korn, samtidig som det siste av den typen selges for rivning.

Samtidig har flere tusen engasjert seg på sosiale nettsteder for å sikre den karakteristiske havnesiloen. Bare på Facebook har over 4000 mennesker bedt om at siloen ikke må rives. I tillegg er det organisert opprop om å bevare siloen.

Sylvi Listhaug

Landbruksminister Sylvi Listhaug vil ikke redde beredskapslageret i Stavanger.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Men engasjementet biter ikke på landbruksministeren som viser til utgreingen som gjøres.

– Om vi ender opp med å ha et beredskapslager for korn så må det vurderes hvordan det skal organiseres. Det er en mulighet å lagre på mange gårdsbruk.

Men vi må ha en grundig prosess. Det er uansett ikke et alternativ for staten å eie kornalgeret, emn det kan bli lagt ut på anbud sier minsteren.

Og hvis bøndene ender opp med å ta ministeren på alvor, tror hun ikke det blir noe tapsprosjekt.

– Hvis de kjøper, og det ikke blir noe beredskapslager så er jeg sikker på at det får pengene igjen ved et salg seinere. De vil jo og ligge godt an til å vinne et mulig anbud, sier ministeren.

Vil fremdeles selge

Felleskjøpet er enige i at det er nødvendig med et beredskapslager for korn, men vil likevel selge eiendommen i Stavanger. De skriver på sine nettsider at de med et salg av havnesiloen ønsker å bidra til best muilg økonomi for sine medlemmer på kort og lang sikt. Men at siloen ikke bør ha noen rolle som beredskapslager.

– Vi lagde en rapport i 2013 hvor vi kommer med en anbefaling om å gjeninnføre nasjonale beredskapslagre for korn. Vi ser det imidlertid som et nasjonalt anliggende å finansiere en slik ordning og dermed statens ansvar, skriver de.

Flere nyheter fra Rogaland