Hopp til innhold

- Øk produksjonen på Karmøy

Det kan være et av Rogalands bidrag til å få ned klimautslippene, mener Bente Thorsen fra Frp.

Bente Thorsen (Frp)

Bente Thorsen (Frp).

Foto: Fremskrittspartiet

Bente Thorsen er Frps fjerdekandidat. Frp har tre rogalandskandidater i inneværende stortingsperiode, men med den siste tidens stigende Frp-oppslutning er Thorsen svært nær en fast plass på tinget i neste periode.

Thorsen har drevet lokalpolitikk i 20 år, og ble 1. vararepresentant til Stortinget etter valget for fire år siden.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Det viktig å bygge ut og øke produksjonen av aluminium på Hydro Karmøy, som produserer med en tredel av CO2-utslippene sammenlignet med gjennomsnittet i verden.

- Ved å bygge ut mer vannkraft og bruke rogalandskompetanse til å øke produksjon av olje og gass for eksport, kan en erstatte produksjon fra mer fourensende kullkraftverk i Europa.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Veiene skal finansieres med statlige midler som bilistene allerede har betalt inn i form av bilrelaterte avgifter.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Nei, sammenslåing skal være frivillig.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Nei. Skjevfordelingen til helseforetakene i Rogaland må rettes opp. Jeg mener også at det må opprettes flere rehabiliterings- og opptreningsplasser. Staten må kjøpe operasjoner og andre tjenester hos private klinikker for å få vekk ventelistene.

- Det er ikke holdbart at det er den enkeltes lommebok som skal bestemme hvor hurtig en får behandling. Innen rus og psykiatri er det også store, udekkede behov med tanke på behandling, ettervern, bolig og arbeidsplasser.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Troen på at enkeltmennesket er i stand til å ta egne valg, og retten til å ta egne avgjørelser for meg og mine.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- At alle skal ha like godt tjenestetilbud innen helse og omsorgssektoren, uansett hvordan økonomien i bostedskommunen er. Derfor vil jeg at kommuner og fastleger skal ha bestilleransvaret, og staten finansieringsansvaret.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Å få mest mulig gjennomslag for Frps politikk.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- De som vi får mest gjennomslag hos.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- De som vi ikke får gjennomslag hos.